Îndemn la reflecție (încercare de eseu la vremuri de cernere)


Motto:
„Dacă vrei să înțelegi realitatea,
ar trebui să iei invers ce auzi la radio.”

Părintele Adrian Făgețeanu

Chiar nu mi-am propus să conving pe nimeni, mai ales dacă nu vrea să înțeleagă. Cele ce urmează sunt întrebările mele, căutările, reflecțiile și previziunile mele personale. Probabil că și alții își pun (aceleași) întrebări și caută răspunsuri; și bine fac. Merită să-ți folosești mintea scrutând necunoscutul și căutând să vezi prin el și dincolo de el. În general, ca să-i înțelegi structura, nu e de ajuns să te rezumi la a vedea doar vârful/conturul aisbergului, ci trebuie să cercetezi atent straturile de sub oglinda apei.

Și pentru că suntem prin natura noastră „trestii gânditoare” (cum zicea eruditul Blaise Pascal), ființe căutătoare ale Adevărului veșnic (Cuvântul lui Dumnezeu) în lumea aceasta vremelnică și schimbătoare, încerc și eu, pe cât pot, să desfac ambalajul lucrurilor și să deslușesc conținutul lor rațional într-o imagine cât mai cuprinzătoare („big picture”). De aproape doi ani de zile m-am tot uitat în jurul meu la evenimentele majore tulburătoare prin care trecem cu toții și la personajele (politice, în general) care le provoacă, am cercetat, am cugetat și tare-mi par legate între ele următoarele: Revoluția industrială digitală – Transumanismul – Covid 19(84) – plandemie – digital ID – vaccipare – Internet of Bodies – Great Reset – Brave New World.

Perspectiva viitorului depinde de conținutul cu care-ți hrănești mintea.

În general, eu sunt ca Toma: nu cred până nu văd. Așa că am adunat informații, le-am structurat tematic, am cercetat și aprofundat anumite teme punctuale, am discutat și cu alți prieteni creștini (preoți, medici, psihologi, avocați, profesori, IT-iști), am rumegat și am zis: Fraților, nu este o glumă! Nu e deloc o conspirație fantastică! E algoritmul unei programări predictive eșalonate, pas cu pas. Da, este real, este un plan în derulare, parțial descoperit de înșiși arhitecții/programatorii lui, ca să nu ne plângem apoi că nu ne-au anunțat dinainte că ne vor „binele” și ni-l oferă gratis… cu forța. Or, în raport cu această agresiune abuzivă (de tip viol sau „cal troian”), suntem îndreptățiți să fim precauți, să ne îndoim și chiar să ne împotrivim față de „binefăcători”, și să ne apărăm (demnitatea de fii ai lui Dumnezeu și ai unui neam vechi creștin), valorile și viitorul. Gândiți-vă și voi! Și nu lăsați pe alții să gândească și să aleagă pentru voi!

Hai, dom’le, că nu-i chiar așa!”…

Oricum, am observat că foarte mulți oameni, de profesii și niveluri intelectuale diferite, sunt încă în faza (părut confortabilă) de „negare” și, nevenindu-le parcă să creadă că lupul modern behăie mieros în blană de oaie precum „însuşi satana se preface în înger al luminii” (II Cor. 11, 14) și că oamenii pot fi păcăliți așa de ușor, îmi trântesc, cu vădită autosuficiență, dictonul ilustru „Hai, dom’le, că nu-i chiar așa! Eexagerezi…”. Sigur că ignoranța este o alegere personală (un act de voință), chiar dacă înseamnă lenevie a minții, dar asta nu ferește pe nimeni de răspundere și de consecințele negative (pierderi, suferințe), care puteau fi evitate prin deșteptare și informare la timp, mai ales că azi ea este (încă!) la îndemâna tuturor, la două-trei clickuri distanță. Trebuie doar „puțintică răbdare” și atenție.

Unii zic că e doar o problemă medicală și că doar medicii se pot pronunța corect/competent, amăgindu-i și pe alții că nu trebuie să gândească, ci doar să se supună total „autorităților” politico-medicale. Mie, însă, orice problemă/încercare prin care trec eu sau trece omenirea, dincolo de manifestarea ei medicală, bioetică și politică, mi se pare că are un substrat rațional și un conținut duhovnicesc (pe care mă lupt/străduiesc să le descopăr), mai ales că știu că Dumnezeu a rânduit-o din veci în calea noastră cu un scop pedagogic, ca să învățăm ceva din ea. Toate încercările noastre, de fapt, sunt teste ale credinței noastre, dar și dovezi ale prezenței și lucrării Atotțiitorului Dumnezeu și ca răspuns la rugăciunea și pocăința noastră. Nu scapă nimic proniei dumnezeiești, nici măcar un virus nu Îi scapă Domnului Oștirilor printre degete ca să facă debandadă în lumea creată de El bună foarte și pusă într-o negrăit de frumoasă rânduială naturală. Și, de asemenea, știu că Dumnezeu protejează pe fii Săi, purtându-le grijă până la nivelul firelor de păr (vezi Matei 10, 29-31) și chiar mai fin. Totuși, Dumnezeu ne-a lăsat tuturor oamenilor libertatea de a alege să-L ascultăm, trăind în comuniune creatoare cu El și între noi, sau să ne răzvrătim față de El, față de legea Lui și față de creația Lui, generând tulburare în noi și în afara noastră. Unii dintre noi ne străduim să facem cele bineplăcute Lui și ÎL trăim pe El în Biserica Lui Sfântă și Universală, dar alții aleg să se încoloneze primului răzvrătit (diavolul – începătorul morții și al minciunii), făcându-și rău și lor, dar și altora. De aceea se cuvine să-L rugăm neîncetat pe Dumnezeu – Izvorul vieții și al Înțelepciunii – să ne lumineze ca să ne corectăm/vindecăm de patimi și să facem voia Lui, în iubire smerită și milostivă mărturisind credința dreaptă, trează și lucrătoare, cunoscând că „în lume necazuri vom avea” (vezi Ioan 16, 33) și că „toţi care voiesc să trăiască cucernic în Hristos Iisus vor fi prigoniţi. Iar oamenii răi şi amăgitori vor merge spre tot mai rău, rătăcind pe alţii şi rătăciţi fiind ei înşişi.” (II Tim. 3, 12-13).

Și precum coama valului reprezintă doar expresia mișcătoare a energiei apei de dedesubt, așa și evenimentele tulburătoare vizibile din lumea noastră geo-bio-politică și culturală dau mărturie despre încleștarea nevăzută în plan duhovnicesc dintre Dumnezeu și Biserica Lui, de o parte, și diavolul cu „ucenicii”/instrumentele lui, de cealaltă parte, dintre Adevăr și minciună. Dar pentru că răutatea diavolului nu-L poate atinge pe Dumnezeu, mai ales după ce a fost biruit și i s-a luat puterea de către Fiul lui Dumnezeu întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos, prin Pogorârea cu sufletul în iad și Învierea Lui cu trupul din morți, vrăjmașul încearcă să înșele/amăgească și să atace poporul lui Dumnezeu în felurite moduri, arătându-și fața hidoasă și ura criminală față de oameni. Și noi suntem în luptă, participanți, nu simpli spectatori, mai ales că, deși bătălia o dăm în trupurile și în viețile noastre cotidiene, miza este sufletul nemuritor al fiecăruia dintre noi, mai valoros/important decât lumea întreagă. Mântuitorul Iisus Hristos Însuși, Sfinții Apostoli și Sfinții Părinți ai Bisericii, împreună și cu Mărturisitorii din vremea dictaturii comuniste, ne-au avertizat despre venirea acestei vremi „a cernerii” și de aceea trebuie să priveghem și să fim pregătiți/antrenați pentru luptă, să avem „mijloacele încinse şi făcliile aprinse” (Luca 12, 35) prin pocăință, trezvie și fapte bune, văzând că astăzi, mai mult ca oricând, diavolul și-a rafinat înșelăciunile/vicleniile, iar omul contemporan se lasă (adesea prea ușor) vrăjit de „sirenele”/ofertele diavolului, unele cu spoială științifică/tehnologică, și slăbește în credință, ieșind din (viața în) Biserica Lui Dreptslăvitoare și îndepărtându-se de la Domnul Hristos – izvorul și Pâinea Vieții…

Mântuitorul Iisus Hristos conduce Biserica Sa neîncetat.

Al patrulea val

Chiar acum, în zilele noastre, al patrulea val, nu atât al virusului SarsCov2, generator de Covid 19, cât mai ales cel al revoluției industriale digitale, puternic întreținut de cercuri de putere influente la nivel mondial, mătură lumea în lung și-n lat și tinde să ne înece pe toți, inserându-se sistematic în toate aspectele vieții și societății. Observăm cu ochii noștri cum (bio)tehnologia evoluează din ce în ce mai rapid, odată cu miniaturizarea componentelor electronice (un tranzistor a ajuns acum la dimensiunea unui nanometru = 10-9m) și cu creșterea vitezei de procesare și de transmisie digitală a informațiilor. De la 4G s-a trecut la 5G și pe alocuri se testează chiar 6G, iar de la Internet of Things (IoT) s-a ajuns la Internet of Medical Things (IoMT), apoi la Internet of BioNanoThings (IoBNT) și, în final, la Internet of Bodies (IoB). Unii visători SF vorbesc chiar de Internet of Everything (IoE).

A taxonomy of IoB Applications.

Astfel, tehnologia digitală (hardware) și inteligența artificială (software) împing omul și omenirea, chipurile, „spre noi culmi de civilizație și progres”, unde binele comun (decretat de niște conducători vremelnici), sănătatea, părutul confort și plăcerile trupului par a fi țintele supreme ale noii ideologii – transumanismul (atenție!, nu am zis viața lungă pe pământ; cât despre viața duhovnicească, nici pomeneală!). „Acesta propune folosirea tehnologiilor biomedicale dincolo de scopurile terapeutice ale medicinei, pentru depășirea performanțelor obișnuite – fizice, psihice și mentale –, într-un efort de perfecționare necontenită a naturii umane. Transumanismul urmărește, așadar, o revoluție antropologică majoră, punând sub semnul întrebării omul, așa cum îl cunoaștem.” Dar în transumanism nu doar omul se schimbă, ci și societatea în ansamblul ei, cu toate valorile și instituțiile ei modelate de noile tehnologii. „Acestea ne pot permite să ne bucurăm de o „libertate morfologică” mai mare. Adica am putea lua noi forme prin utilizarea de proteze sau prin ingineria genetică. De asemenea putem spori capacitățile noastre cognitive. Am putea folosi interfețe creier-computer pentru a ne conecta la inteligența artificială avansată (AI). Nanobotii ar putea cutreiera corpul prin fluxul sanguin pentru a ne monitoriza starea de sănătate și pentru a ne spori înclinațiile spre bucurie, dragoste sau alte emoții pozitive. Progresele realizate într-un anumit domeniu dezvoltă adesea noi posibilități în altele, iar această „convergență” poate aduce schimbări radicale lumii noastre în viitorul apropiat. „Transumaniștii” susțin ideea că oamenii ar trebui să-și depășească starea lor naturală actuală și limitele, prin utilizarea tehnologiei. Ei cred că ar trebui să îmbrățișăm evoluția umană autodirecționată, cu alte cuvinte să ne proiectăm propria evoluție. Dacă istoria progresului tehnologic poate fi văzută ca încercarea omenirii de a îmblânzi natura pentru a-și servi mai bine nevoile, transumanismul este continuarea logică: revizuirea naturii omenirii pentru a-i servi mai bine fanteziilor.”

Firea, gândirea și viața omului contemporan precum și societatea umană însăși riscă să fie redefinite la propriu, în noua viziune complet materialistă și antropocentrică, prin chimie, (bio)tehnologie și ideologie, ca și cum omului i s-ar putea șterge originile și idealurile/chemările divine, valorile/căutările spirituale și demnitatea sa transcendentă eternă, odată cu legile biologice ale naturii, și i s-ar putea implanta altele, mai mult imaginare/virtuale/artificiale decât reale/naturale… Dacă ereziile vechi îl rupeau pe om de Dumnezeu printr-o concepție deformată despre Dumnezeu, noile erezii postmoderniste și transumaniste (unii zic și postcreștine) promovează o concepție deformată despre om, care nu mai e văzut ca o făptură minunată creată de Dumnezeu (vezi Psalmii 8, 4-6 și 138, 13-15) într-o legătură tainică și armonioasă dintre suflet și trup, ci ca o creatură autodefinibilă, exclusiv material(ist)ă, care nu mai are rădăcini în Dumnezeu, ci doar în materia inconștientă generatoare, chipurile, a pulsiunilor vieții și a răzvrătirilor față de legile divine minunate (cosmice și morale, vorba lui Kant) total benefice omului. Din această înșelare și chiar îndrăcire ideologică au ieșit toate formele actuale de rătăcire/răzvrătire de tip „trans”, în care omul vrea să-și schimbe „identitatea” după bunul plac prin diferite comportamente perverse, operații chirurgicale și „tratamente” hormonale, alienându-se și îndepărtându-se tot mai mult de firea proprie pe care nu și-a înțeles-o…

Homo sapiens, a cărui evoluție în ultimele două milenii a atins stadiul cel mai înalt ca homo christianus (Iisus Hristos – Dumnezeu-Omul absolut este idealul credinciosului creștin) fiind călăuzit de Duhul Adevărului, este astăzi ispitit de noi glasuri de sirenă care, în timp, ajung să-l modeleze mintal și comportamental ca homo interneticus. Folosit inițial ca un suport de comunicare între calculatoare și aplicații militare, internetul a cuprins/integrat treptat sectoarele economic-financiar și educațional, mediatic și de divertisment, devenind un fel de bazar virtual cu de toate pentru toți, unde producțiile imaginare pătimașe sunt consumate și distribuite fără nici o cenzură, fiind accesibile chiar și copiilor, producând mulți bani murdari „dealer”-ilor de droguri virtuale și provocând consumatorilor multă pagubă sufletească. Dintr-o unealtă ce înlesnea comunicarea/informarea oamenilor, acest internet de larg și otrăvitor consum, care vrea să ne înghită/asimileze și să ne formateze pe toți, a devenit noul zeu universal, căruia „credincioșii” lui de pe întreg mapamondul îi primesc duhul amăgitor și i se supun cu multă devoțiune și dependență. Aproape că nu exiști dacă nu ești conectat la internet și nu ești activ în lumea virtuală potrivit „regulilor comunității”, având o minte deschisă („open mind”, deh) și un creier spălat sub jetul coroziv al patimilor, al ideologiei ateist-transumaniste și al inițierilor ocultiste și sataniste care încercă să-L alunge pe Duhul Sfânt și Iubitor al lui Dumnezeu din sufletele oamenilor și să-L înlocuiască cu duhul răzvrătit și arogant al diavolului.

Relația virtuală om – zeul-internet prin interfața digitală.

După cele trei mari trădări/căderi de până acum (vorba Sfântului Iustin Popovici: a lui Adam, a lui Iuda și a papei de la Roma), omul pare că se află acum în pragul celei de-a patra: căderea în virtual, în infernet sau în metaverse-ul lui Mark Zuckerberg: „a digital world built over our own, comprising virtual reality headsets and augmented reality” (vezi II Tes. 2, 3-12, I Tim. 4, 1 și II Tim. 4, 3-4). Iar această nouă trădare nu e doar a Adevărului teologic revelat, ci și a celui cosmologic și biologic cercetat, este o îndepărtare a omului atât de Dumnezeu cel Viu – Creatorul și Mântuitorul lui iubitor, cât și de creația Lui curată și de firea proprie (zidită în modul optim, armonios și frumos de Dumnezeu după chipul Lui, cu aspirații spre unire, fericire și asemănare veșnice cu El). Diavolul și acoliții săi umani (împrăștiați mai peste tot, dar și cocoțați în marile dregătorii ale lumii – vezi oferta: „Acestea toate Ţi le voi da Ţie, dacă vei cădea înaintea mea şi Te vei închina mie.” – Matei 4, 9) ar vrea să-l posede/colonizeze pe om nu doar ideologic/cultural (cucerindu-i mintea prin erezii și fantezii păguboase, ca să-l îndepărteze de Dumnezeu cel Viu și Iubitor și de lumea reală întemeiată pe rațiunile divine), ci chiar și biologic/structural, îmbolnăvindu-l prin patimi și alterându-i firea prin introducerea în exces de substanțe și produse artificiale care, în timp (dincolo de logoreea delirantă științifico-fantastică a propagandei progresiste ce vede în „trans-omul augmentat” idealul de cetățean al viitorului), conduc la degradarea proceselor biologice naturale, creșterea stresului oxidativ celular, scăderea imunității, modificarea/degenerarea ADN-ului uman și a speciei.

Din nefericire, însă, dacă procesul nu e oprit la timp, dereglările din firea trupului generează tulburări și în sufletul omului (biologia afectează psihologia omului și reciproc), tulburări care-i întinează starea duhovnicească, slăbindu-i iubirea, cugetarea sfântă, discernământul și hrănirea înțelegătoare din cele dumnezeiești, încât omul ajunge „să nu mai știe pe ce lume este”. Nici nu este de mirare faptul că, în lumea actuală înțesată de tehnologie și divertisment (la cote blasfemice/distructive chiar), omul, rupt de rădăcinile sale spirituale naturale în Dumnezeu și de viața în Duhul Sfânt dătătoare de lumină și sens existențial, este tot mai nemulțumit, tot mai trist, izolat și deprimat. Consecințele în plan social sunt imediate: scăderea nivelului comunitar de spiritualitate, solidaritate și moralitate, creșterea necredinței, violenței, promiscuității și infracționalității generale care creează apoi haos pe toate planurile în societate și deznădejde, suferință, revoltă și blasfemie în sufletele multora…

The Great Reset – Experimentul global.
Cine sunt cobaii?

Exploatând conjunctura bio-politică actuală, pe fondul ignoranței aproape generale (în domeniul bio-nano-tehnologiei), dar sub pretextul sănătății generale (ce alt motiv mai nobil și convingător putea fi găsit?!) și fără să ni se ceară consimțământul (și așa viciat/manipulat prin propagandă și hahagandă), „autoritățile” politico-medicale locale (deplin obediente față de arhitecții globaliști ai Marii Resetări tehnolatrice) vor să ne facă pe toți oamenii participanți/cobai la un experiment politico-medical și social-cultural de anvergură mondială care are să schimbe „normalitatea”, să reformuleze legile și valorile omului și societății (în direcția implementării cu forță totalitară a ideologiei transumaniste, a virtualizării și a digitalizării accelerate).

Cuprinsul cărții The Great Reset (programul Forumului Economic Mondial).

Planul cu schimbarea aceasta de paradigmă politică și culturală ne-a fost anunțat în văzul tuturor în 27 iulie 2012, eexact!, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Londra, dar probabil că nu le-au ieșit destul de repede pașii și au trebuit să mai întârzie 7 ani implementarea ei. Klaus Schwab, fondatorul și directorul Forumului Economic Mondial, invoca Marea Resetare încă din 2014 (vezi aici), dar abia în iunie 2020 a proclamat că acesta era, de fapt, momentul potrivit punerii în aplicare a planului global, deoarece criza coronavirusului reprezintă o „rară, dar îngustă fereastră de oportunitate”. Ce ziceți? Nu vi se pare că lumea a cam sărit din stadion în spital? Întrebarea este: din spital încotro va merge lumea?

Stadionul Olimpic din Londra (vedere de sus), 27 iulie 2012.
Stadionul Olimpic din Londra (detaliu coregrafic), 27 iulie 2012.

Așadar, pe scurt, iată faptele! Mai întâi, după câteva încercări nereușite de panicare în masă (cu gripa aviară, pesta porcină, antraxul, malaria, HPV, etc.), „maeștrii” au creat problema C-2019 (virusul „necunoscut” – viroza atipică – „pandemia”), care dintr-un focar minor s-a extins rapid într-un război medical și mediatic planetar (cum repeta isteric Macron: „Suntem în război!”) cu nenumărați morți și răniți, cu prelungiri păguboase și considerabile daune (nu doar materiale) în toate țările și în toate sectoarele vieții publice. Tot ce s-a întâmplat de doi ani încoace a plecat de la premisa (lui Anthony Fauci, „profetul” OMS) că boala Covid nu poate fi tratată (de aceea erau și atâtea declarații schimbătoare/oscilante ale „autorităților mondiale”, menite să întrețină confuzia și frica oamenilor), că nu ar exista imunitate naturală și că singura imunitate de turmă poate fi dobândită doar prin vaccinare (nu și prin trecerea prin boală, uneori cu tratament, desigur). La unison, și nu gratis, marile trusturi de presă au preluat și au dezvoltat apoi această narațiune (cu accente dramatice, psihotice) care a devenit adevărata pandemie a ultimilor doi ani.

Dar ce ne facem dacă premisa inițială este falsă (e o minciună) și toate implicațiile/consecințele ei au fost dirijate interesat (inclusiv prin argumente științifice premeditat mincinoase) din planul medical în plan social-cultural-politic, vaccinarea globală antiCovid fiind tocmai evenimentul de cotitură radicală spre „noua” normalitate? Qui prodest? Oare numai firmele Pharma-Tech au de câștigat financiar? De ce toate guvernele lumii au favorizat aceste firme private, în detrimentul propriilor instituții, state și popoare? Oare nu există și alți profitori (organizați în structuri transnaționale) politici, ideologici, economici, culturali sau religioși care, de fapt, încearcă din umbră direcționarea evenimentelor spre o anume „împlinire mesianică” a viitorului?

Ce ar trebui să facem noi, creștinii, ca să nu ne vătămăm firea, iubirea și mântuirea? Cum ne vom putea împlini datoriile creștine cotidiene și mărturisirea Evangheliei lui Hristos într-o lume care-L alungă tot mai mult din spațiul public și chiar din limbajul obișnuit (precum ordonă noile „recomandări” europene), instituind legal o amenințătoare cenzură, zisă a „corectitudinii politice”, cum n-a mai fost vreodată pe fața pământului? Sunt întrebări pe care nu le putem evita, dacă pretindem că gândim și dincolo de linia orizontului vizibil…

Războiul cu virusul
și propaganda fricii

Dar, să recapitulăm acum și câteva „reușite” concrete ale guvernării liberal-progresiste de pe plaiurile noastre: 1. învățământul online avea nevoie de infrastructură uriașă de internet (mii de antene-releu tip turn), care tocmai a fost instalată noaptea în primele luni ale plandemiei (în starea de urgență), ca în mai toate țările din Europa (ciudată sincronizare!), punând presiune pe acceptarea grăbită a contestatei tehnologii 5G; 2. mii de firme mici și mijlocii au dat faliment, din cauza îngreunării și chiar interzicerii transportului angajaților și a mărfurilor; 3. domeniul hoteluri-restaurante-cafenele a fost blocat luni de zile, măsurile exagerate de „protecție pandemică” protejându-i, de fapt, pe proprietari de posibilii clienți, suspectați din start de boală; 4. pensionarii au fost lăsați doar două ore pe zi în afara casei, lucru care le-a alterat atât imunitatea biologică, cât și starea psihologică, vulnerabilizându-i astfel îmbolnăvirilor de multe feluri; 5. copiii au suportat și suportă cu greu școala online, mulți dintre ei manifestând simptome de hipercapnie, depresie și anxietate; 6. este prima „pandemie” când medicina „autorităților” actuale consideră omul doar trup (soluțiile combaterii bolii neținând cont deloc de angajarea sufletească a omului, de remediile duhovnicești și bisericești: post, rugăciuni, slujbe, procesiuni, de solidarizarea/încurajarea rudelor și prietenilor, etc.), care pot accelera procesul de însănătoșire; 7. odată intrați în unele spitale, pacienții cu Covid au fost sechestrați ilegal/abuziv și izolați complet de familie (mărindu-li-se singurătatea, anxietatea și depresia care scad drastic imunitatea organismului) și, totodată, au fost interzise în mod nejustificat autopsiile și investigațiile medicale post-mortem, deși ele ar fi putut aduce multă lumină în clarificarea mecanismelor bolii; 8. exercitarea libertății religioase a fost parțial și temporar îngrădită, uneori și total cu accente staliniste (amenzi mari, slujbe interzise, biserici, cimitire și pelerinaje închise), deși în metrouri și în supermarketuri aglomerația era incomparabil mai mare; „autoritățile” au vrut să-L scoată pe Dumnezeu din ecuația vieții și a societății omenești, deși El este principalul actor al istoriei (și la nivel micro- și la nivel macro-cosmic); 9. preventiv, cu scopul intimidării și reducerii ei la tăcere (tactică bolșevică și neo-marxistă de manipulare psihologică în masă, de altfel), „mama spirituală a poporului român” (cum o numea poetul nostru național martir Mihai Eminescu), Biserica Ortodoxă Română, a fost calomniată și discriminată în mod abuziv și nedrept, pe motiv că nu s-ar supune orbește măsurilor oficiale și nu le-ar propovădui cu elan proletar (cu toate că în biserici s-au respectat mereu normele corecte de prevenție și siguranță), măsuri care, în bună parte, sunt lipsite de întemeiere științifică și bioetică, scopul lor principal fiind cu totul altul: conformare fără contestare.

Hai să ne reamintim și măsurile și restricțiile hotărâte arbitrar de „experți”! La început au fost promovate măștile iconoclaste în spațiile aglomerate (justificat), întâi în interior, apoi și în exterior (indiferent dacă erai singur pe stradă sau în parc!), apoi lockdown-urile cu declarațiile pe proprie răspundere. În paralel s-a impus carantina de noapte a tuturor (și bolnavi – justificat, dar și sănătoși, deopotrivă). Cu fiecare abuz care părea să fie justificat („științific”) de o stare de urgență, am acceptat să ni se sustragă câte o bucată de libertate și să ni se bage pe gât câte o restricție/constrângere. Au apărut și mănușile de protecție, apoi combinezoanele, izoletele și termometrele, ce completau recuzita ambulantă din decorul sinistru al breaking-news-urilor, care și acestea trebuiau să impresioneze/terorizeze telespectatorii, să amplifice în mintea lor gravitatea bolii mult dincolo de dimensiunile ei reale. Oricum, unii oameni sănătoși și curajoși, sesizând disproporția reală, supuși atâtor sugestii îngrozitoare, restricții și umiliri abuzive, aveau să se manifeste și ei agresiv, în apărare, la adresa abuzurilor totalitarismului politico-medical instaurat… Căci nu verificarea temperaturii (care are oricum variații explicabile de la om la om și de oră la oră pentru același om), a testelor (neconcludente) și apoi a noilor certificate verzi (cu cod QR) care constituie temeiul filtrării/segregării oamenilor ce voiau să între în magazine sau în diverse instituții, ci obișnuința noastră treptată, sub propaganda fricii, cu noi forme de constrângere/control și intruziune în spațiul nostru privat (chiar și medical, având temperatura, testarea sau „vaccinarea” printre parametrii – informații cu caracter personal/confidențial, de altfel) era unul dintre obiectivele urmărite de „autorități”. Ne-au îngreunat și chiar împiedicat să mergem la biserică, să ieșim din casă, să muncim, să mergem la școală, să relaționăm natural/omenește, să-i vizităm pe cei dragi, ba chiar și pe părinții și prietenii noștri muribunzi din spitale, care nu s-au putut bucura uneori nici măcar de un respect uman minimal, darămite de un tratament eficient (nu mai vorbim de infecțiile nosocomiale luate ca bonus). Gândiți-vă la bătrâni, departe de cei dragi, privați de orice confort, chiar și de cel spiritual, căci s-a interzis până și accesul preoților pentru a le administra Sfânta Împărtășanie și ungerea (Sfântul Maslu) bolnavilor, constrânși să suporte această propagandă macabră continuă, să vadă murind colegii de salon din patul vecin, să asiste la disperarea unor persoane încă și mai singure decât ele. Au invadat/limitat progresiv spațiul nostru exterior cu lozinci mustrătoare și amenințătoare, cu constrângeri, controale și vinovății exagerate (fără temei științific), căutând să ne invadeze/limiteze și spațiul interior, al valorilor și relaționărilor noastre cu Dumnezeu, cu semenii și cu natura, lucru care ne-a deformat/dezumanizat cumva și pe noi, rupându-ne de viața naturală, de atitudinea caldă și iubitoare a aproapelui. Pas cu pas.

Am trăit și încă trăim zile de asediu într-un veritabil război psihologic. Propaganda macabră agresivă a statisticilor cu infectați – grav bolnavi (ATI) – morți, fără a aminti că peste 95 % s-au vindecat trecând prin boală fără mari eforturi și daune, a țintit manipularea emoțională negativă a oamenilor și canalizarea lor înspre o stare de groază/tulburare psihotică și hipnotică (ce paralizează rațiunea), tocmai bună pentru a primi orice sugestie totalitară de supunere necondiționată – o altă cedare a libertății, o altă treaptă de viciere/manipulare a consimțământului și de alterare a discernământului oamenilor. La aceasta s-a adăugat apoi condiționarea activităților din viitor în funcție de obediența față de „măsuri” și nu în funcție de starea reală de sănătate, care nici ea nu trebuie să fie vreun criteriu de segregare și ostracizare în societate. Oricum, nu s-a pomenit niciodată în istoria lumii ca o viroză respiratorie (tratabilă din timp) să răstoarne toate valorile și interacțiunile oamenilor ca acum! Oare, ce urmează? Vom face și pentru fiecare dintre celelalte boli contagioase câte o resetare/răsturnare de acest fel? Vor umbla pe rând pe străzi doar „imunizații” la câte un grup de boli? Din nefericire, însă, mai trist este că și în viața și rânduiala Bisericii s-au operat câteva schimbări de practică liturgică ce au degenerat spre kitsch și blasfemie, deschizând o breșă ce se poate lărgi în viitor cu fiecare îndrăzneală de a mai schimba (după cum ordonă cezarul) în viitor rânduielile bisericești așezate pe temelii raționale de către Duhul Sfânt. Să ne ferească Dumnezeu!

În mod repetat, așadar, vreme de aproape doi ani de zile, pe când la nivel macro nu s-a investit real mare lucru în consolidarea sistemului sanitar național, „autoritățile” schimbătoare au tot dat, cum ziceam, nenumărate dovezi de incoerență și incompetență, de nepăsare, dispreț și chiar profanare atât a viilor (bolnavi și sănătoși deopotrivă), cât și a morților. Nu mai trebuie să amintim declarațiile sforăitoare și măsurile lor dure, contradictorii, ilegale și abuzive. Și nu doar din neștiință și neglijență (cum spun chiar medici mari). Iar propaganda mediatică bine plătită, exact ca-n vremea comunismului, le acoperea și le acoperă încă eșecurile (de strategie și de practică) și victimele, ca și cum acestea n-ar exista, dând vina exclusiv pe cei „neascultători”, calomniindu-i și demonizându-i necontenit! Au și luat foc spitale, au murit oameni pe nedrept, și nu din vina bolnavilor sau a „nesupușilor”, dar nici măcar acarii Păun nu și-au părăsit scaunele! Și parcă se dorea eliminarea corupției și a incompetenței din slujirea publică, nu?…

Dar consecințele acțiunilor „autorităților” politico-medicale sunt multiple și încă se prelungesc în viitor, deoarece, precum s-a văzut de la început și se vede limpede și acum, nu au mobilizat cei mai buni experți medicali (locali) somato-terapeuți și psiho-terapeuți (psihologi și duhovnici) necesari în combaterea eficientă a oricărei epidemii, ci au invocat mereu recomandările OMS, la adăpostul cărora s-au făcut și premeditat afaceri/mișcări suspecte, chiar ilegale. Or asta ne-a făcut și ne face să ne îndreptăm nădejdea și mai insistent către Dumnezeu – Creatorul nostru iubitor, singurul doctor-actor, aparent într-un rol secundar/figurant, care poate restabili filmul epidemiei și al istoriei spre deznodământul fericit așteptat.

Trebuie să recunoaștem însă că, la firul ierbii, mulți medici, asistenți și infirmieri, precum și preoți, s-au implicat decisiv în procesul îngrijirii, vindecării și recuperării bolnavilor aflați pe paturile de suferință din spitale și din casele lor. Cinste lor! Dumnezeu îi binecuvintează și le răsplătește osteneala, mai ales că au încercat și încearcă și acum să suplinească lipsa resurselor materiale cu experiența, jertfa, rugăciunea și buna lor credință. Dar era vizibil faptul că urgența/interesul trecătorilor miniștrii nu era îmbunătățirea serviciilor medicale în spitalele de stat, ci privatizarea acestora, lucru care a mărit tulburarea instituțională în combaterea fermă a „pandemiei”. Apoi, niciodată „autoritățile” și presa mainstream nu au făcut cunoscute protocoale/rețete de tratament (lipsindu-i pe bolnavi de o intervenție promptă și decisivă în combaterea bolii), deși ele existau și se aplicau în diferite părți ale lumii, unele fiind extrem de eficiente și chiar ieftine: hidroxiclorochină, ivermectină, favipiravir, arbidol, azitromicină, claritromicină, remdesivir, regeneron (anticorpi monoclonali), tocilizumab ș.a.. Și precum am mai zis, „cioclii pandemiei” din mass-media au exagerat acțiunile politice abuzive prin narațiuni sinistre/agresive, mărind nebulozitatea și groaza socială în raport cu acest subiect. În parte s-a dovedit ulterior că testările și raportările macabre erau false, mult supraevaluate, dar numărul mare de morți și de grav bolnavi era folosit ca suprem argument emoțional pentru înfiorarea în masă și inducerea oamenilor în (t)eroare și oroare ca să poată primi apoi, fără să mai cerceteze, „poruncile și procedurile salvatoare”.

M-aș fi bucurat să fi văzut în ultimii doi ani măcar o consfătuire a medicilor clinicieni și a profesorilor în specializările pneumologie și cardiologie, unde s-ar fi putut obține, din experiența acumulată a tuturor, măcar o variantă de protocol eficient de tratament. Dar, nu s-a întâmplat nimic de acest fel pentru că aproape toți medicii se tem și tac (cei puțini care ridică glasul sunt ostracizați și persecutați), iar în spitale se petrec drame continue. Farmaciile sunt goale de medicamente eficiente, dar spitalele sunt pline, și nici acolo nu se găsesc medicamente… Trist și dezamăgitor! Doar câteva cazuri de medici inspirați care au știut de la început să trateze eficient bolnavii de Covid! Și ce potop de calomnii abjecte s-a abătut asupra lor în media!… Ca la un ordin primit „de sus” parcă, în sectorul medical s-a „resetat” (nu numai terminologia, ci) aproape toată medicina epidemiologică de bază (de exemplu: în timpul epidemiei nu se face vaccinare generală, ci după stingerea ei, tocmai pentru a nu se înmulți necontrolat variantele/tulpinile bolii!), după cum „recomandă” poruncitor politrucii OMS-ului. Iar aceste modificări în teorie au generat consecințe grave în practica medicală (tributară oricum viziunii simpliste materialist-mecaniciste) din vremea curentei „pandemii”…

În mod evident, văzând lipsa de credibilitate și de coerență ale „autorităților” și „experților” lor, oamenii (în general, nu numai cei de știință, medici și cercetători serioși) nu s-au încolonat imediat, având prin fire un instinct conservator („dacă până acum am trăit normal și fericiți, de ce am face o schimbare fundamentală către un viitor nesigur?”), dar unii au început să se alinieze, sub presiunea/șantajul banilor, a fricii, a constrângerilor și a convingerilor altora în marșul „progresist”. Cu toate acestea, păstrând inerția normalității și a precauției firești, foarte mulți oameni nu se grăbesc să primească abuzurile drept normă fatalistă în viața lor, chiar dacă au fost și sunt defăimați, cu rea voință și vădită infatuare gratuită, că sunt „proști, înapoiați și nespălați” și nu se încred în această „știință” (împănată de ideologie și corupție) care, vai!, le-ar aduce fericirea virtuală gratis la nas (siguranța medicală nu se pune, oricum, căci lumea biologică este imprevizibilă, iar estimările pe termen lung sunt destul de improbabile, mai ales că în natura vie (opera Sa de artă) intervine în chip minunat/inefabil și Dumnezeu Creatorul și Atotțiitorul ei, Dătătorul și Întreținătorul vieții prin Duhul Său Sfânt). Nu-i așa?

Știința devenită instrument de manipulare a maselor de către politicieni/ideologi corupți.

Astfel, foarte rapid, războiul omenirii cu virusul s-a transformat într-un război al guvernelor cu propriile popoare (neascultătoare) și mai ales cu cei care refuză să fie cobai, război în care, progresiv, tabăra conformiștilor (majoritatea înfricoșați, dezinformați și cu consimțământul manipulat) s-a aliat cu guvernul contra celor rămași precauți, devenind la fel de agresivi ca el (și nu doar verbal). „Autoritățile” au aplicat cu o îndârjire ieșită din comun binecunoscuta metodă de control social „divide et impera”, mai ales că, se vede de departe, nu excelează cu nimic profesional și cultural ca să se poată impune în fața poporului. Astfel, prin injectarea în popor a celor trei mari frici induse prin propagandă și măsuri coercitive (prima frică: de moarte și de semeni văzuți ca potențiali bioteroriști, a doua: de semeni văzuți acum ca posibili delatori și de „autoritățile” gata să penalizeze pe oricine fără milă, și a treia: de excludere/izolare socială), „autoritățile” au căutat să dezbine oamenii, accentuând discursul urii (metodă bolșevică de manipulare/dezinformare și fanatizare) canalizate mai ales împotriva celor care, cu răbdare și simț critic, precauție și rațiune, încearcă să discearnă realitatea de ficțiune, adevărul de minciună, și nu se încolonau întocmai și la timp potrivit lozincilor/poruncilor oficiale care n-ar trebui contestate (deși sunt pline de fracturi/incoerențe logice). În mod clar s-a urmărit divizarea reducționistă a societății în două tabere antagonice („cine nu e cu noi este împotriva vieții și a progresului, este un bioterorist, vinovat de actuala criză, deci trebuie eliminat din viața noastră socială!”) și radicalizarea oamenilor și a grupurilor sociale (bolnavi=vinovați – sănătoși, mascați – nemascați, vaccinați – nevaccinați=vinovați, credincioși lui Covid – credincioși lui Hristos, fricoși – curajoși, conformați – sceptici=„proști”, unii cu știința (bazată pe comenzi, nu pe dovezi, desigur), chipurile – alții „înapoiați” medievali, responsabili – iresponsabili, etc.). Dar nu numai oamenii sunt divizați și instigați la ură, ci înseși structurile comunitare (familia, rudenia, Biserica, neamul), întreaga țară (întreaga lume fiind vizată, de fapt) are de suferit, la adăpostul total netransparent al combaterii interesate a „pandemiei”; toate sectoarele societății românești (cum spuneam mai sus) începând cu cel medical, învățământul, economia, cultura, toate au fost dărâmate, iar împrumuturile statului au crescut vertiginos și nejustificat (la cele mai mari dobânzi din U.E.).

Aceste sunt faptele. Vom vedea, însă, că haosul general politic-economic-medical generat de Covid 19 este doar o fumigenă/diversiune care încearcă să ascundă/camufleze o acțiune de mai mare amploare și gravitate care cuprinde întreaga omenire: The Great Reset.

„Vaccinarea” creează „identificarea digitală” și stă la baza organizării noii societăți resetate.

Vaccinul obligatoriu salvator?

Apoi, după ce au ascuns vreme de un an de zile cu bună știință protocoalele și medicamentele eficiente de prevenire și tratament a virozei pulmonare, calomniindu-i și pe medicii care îndrăzneau să expună public un tratament propriu sau folosit cu rezultate foarte bune în alte țări (în urma acestei atitudini, mulți oameni au murit sau au avut de suferit, și nu doar de Covid, „autoritățile”, „experții” și „trâmbițele” lor putând fi acuzați de zădărnicirea combaterii tuturor bolilor!, martore fiindu-le propriile statistici, pentru că și ceilalți bolnavi au fost lipsiți de tratamentele absolut necesare), fără să aibă argumente științifice corecte și fără să aibă ca sfetnici oameni pregătiți, serioși și nevirusați de molima corupției, „dregătorii pandemiei” din România au insistat și încă insistă în mod totalitar, ilegal și abuziv, să ne vaccineze pe toți deopotrivă, mari și mici, bătrâni și copii, bolnavi și sănătoși, fricoși și curajoși, fără nici o excepție dacă se poate (în ciuda sutelor de mii de cazuri de efecte secundare grave și mortale deja inventariate), ca și cum serurile experimentale nu ar avea nici o contraindicație, ca și cum ar fi în mod incontestabil benefice tuturor!

S-a rostogolit atât de mult în mass-media expresia „vaccinurile sunt gratuite, eficiente și sigure” încât unii oameni nu au mai ținut cont de declarația OMS-ului care avertiza că „vaccinurile” antiCovid nici nu imunizează/protejează în mod real persoana „vaccinată” și nici nu opresc retransmiterea bolii! Întrebare: ce eficiență are, deci, un „vaccin” care nici după 4 doze nu protejează „vaccinații”, ci îi face dependenți/condiționați de alte injectări ulterioare? Nu cumva asta s-a urmărit de la început? Cu timpul s-a văzut și se tot vede că serurile experimentale (căci așa au fost „aprobate” inițial, până în decembrie 2023, pe baza unor testări măsluite) încă fac și mult rău „vaccinaților” inclusiv pe termen scurt (vezi morțile subite și erupțiile galopante ale unor boli autoimune!), nu doar pe termen lung (producătorii neavând destul timp pentru o testare reală atent supravegheată) de minim 7 ani! Ne putem întreba, justificat: nu cumva, prin efectele secundare generate, vaccinul acesta e mai periculos decât viroza pe care ar trebui s-o combată? Dar, dincolo de faptul că vaccinarea (ca orice altă procedură medicală) este un drept natural (un act liber consimțit), și nu o obligație, vom vedea că lucrarea „vaccinurilor” nu se rezumă doar la dimensiunea lor medicală, biologică, ci stă chiar la baza Marii Resetări planetare (politice, economice și culturale).

Presa mituită face propaganda guvernului.

Însă precauție față de faimosul „vaccin” mai trebuie să avem și dintr-un alt motiv, zic eu. Nu trebuie să uităm câtă tevatură mediatică s-a făcut în ziua de 25 decembrie 2020, dar nu legată de importanța Întrupării Fiului lui Dumnezeu, a prăznuirii Nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos în lume și a bucuriei bunelor vestiri pe care colindătorii le răspândeau prin case, nuu!, ci cu ocazia aducerii „vaccinului” salvator în România într-un camion (regia asta a fost aplicată în toată Europa și nu numai)! Cele două cutii frigorifice (pe care le putea căra ușor un om obișnuit la subsuori) cu licoarea experimentală au fost scoase din camion și, într-o prosternare sobră și mândră a celor mai înalți dregători ai statului, au fost preluate de „autoritățile” medicale ca să le pregătească pentru primii „înțepați”. Faptul că absolut toată presa mainstream a uitat de Hristos (că doar El trebuia sărbătorit și pomenit atunci în ziua Lui de naștere) și a dezbătut subiectul „vaccinului” pe toate părțile m-a făcut să văd în această mascaradă dezgustătoare intenția diavolului de a-L detrona pe Mântuitorul Hristos (care este dătător de viață veșnică) din centrul atenției oamenilor și de a instala în loc o speranță deșartă spre viața pământească (și aia nesigură, date fiind multiplele efecte secundare, unele severe și chiar mortale). Din acea zi, desigur tot pe bani grei dați de guvern, propaganda mediatică pro „vaccin” a început să capete dimensiuni apoteotice, grețoase, unii realizatori tv comportându-se de parcă ar fi agenți de vânzări ai firmelor producătoare, nu căutători ai adevărului. Vorbesc de eficacitatea și siguranța „vaccinului” în termenii cei mai elogioși, deși în paralel realitatea notează cu totul altceva în statisticile macabre ale rateurilor. Mai mult chiar: în unele emisiuni parcă vedem reactivate tribunalele bolșevice din anii ’50 și unii jurnaliști (evident, fără pregătire medicală!) fac pe istericii procurori ai acuzării celor precauți și neîncrezători în lozincile oficiale ca fiind vinovații absoluți ai pandemiei. Trist și dezgustător!

Inclusiv din punct de vedere juridic, grăbirea fără temei medical a „vaccinării” obligatorii în timpul „pandemiei” (contrar normelor epidemiologice de până ieri) și abuzul de putere dovedite de „autoritățile” statului „de drepți!” (de la noi, dar sincrone cu cele din restul lumii) ne fac să ne îndoim de buna lor intenție și de onestitatea lor. Analiza traseului banilor, lipsa transparenței în privința contractelor și a relațiilor încurcate dintre politicieni și corporațiile Pharma-Tech a demascat multe conflicte de interese (și nu doar financiare, ci și de putere și control social) în mai toate țările, inclusiv din Europa „civilizată”.

Totodată, putem spune că politica generală de tip colonialist neo-marxist (chiar neo-bolșevic, care a contaminat întreaga lume sincron cu revoluția materialist-tehnologică, ca o adevărată pandemie ideologică cu adevărat periculoasă/distructivă pentru om și omenire!), se dovedește aici inconsecventă: în cazul avortului (intens promovat ca drept personal), femeia este stăpână pe corpul ei și ea decide ce/cum vrea cu trupul ei, dar în cazul vaccinului (ca și în cazul educației/îndoctrinării gender și al implementării tehnologiei 5G), omul nu ar mai trebui să decidă ce face cu trupul lui, ci „autoritățile” statului (de parcă statul l-a născut, crescut și educat și-i vrea binele mai mult decât el însuși)… Și-apăi, dacă tot îi vrea binele, de ce statul nu ajută omul și de-a lungul vieții lui, mai ales în perioada copilăriei și adolescenței printr-o alocație corespunzătoare? De ce și în cazul schimbării de sex statul respectă, chipurile, alegerea omului și-l susține financiar în direcția mutilării corpului natural, iar în cazul vaccinării nu mai contează alegerea lui? De unde știm că statul nu va anula consimțământul cetățenilor și în cazul eutanasierii la o anumită vârstă, ca și în cazul vaccinării obligatorii? Dacă, folosind aceleași retorici dolosive de manipulare pentru justificări, de la lupta contra corupției și de la lupta contra virusului, statul trece la lupta contra oamenilor liberi și precauți care devin un pericol în calea totalitarismului? Mai există vreo limită în calea abuzurilor statului/cezarului față de proprii cetățeni? Mai ales că știm din experiența trecutului că statul, odată ce ți-a confiscat un drept, nu vrea să ți-l mai dea înapoi de bunăvoie (a devenit o „normalitate” perpetuată în timp).

Dar propaganda oficială mediatică nu a injectat doar frică și vinovăție în poporul timorat de propria-i ignoranță într-ale medicinii, ci s-a străduit din răsputeri să-i prezinte pe supușii „vaccinați” (deveniți automat și vacciniști militanți și aroganți) ca pe niște oameni civilizați, curajoși și demni de un viitor științifico-fantastic în opoziție cu „nevaccinații” înapoiați și fricoși. Merită să amintim aici spusele lui Gh. Fedorovici: „departe de a reprezenta o atitudine echilibrată și informată, propaganda pro-vaccinare este în mare măsură o manipulare emoțională care-i promite individului că prin vaccinare are șansa de a arăta că este curajos, solidar, inteligent și bun. „Știința” care i-a convins pe mulți să se vaccineze este în esență o mitologie, o operațiune masivă de story-telling și story-catching, o poveste transformațională cu eroi despre reinventare și transformare de sine care a făcut dintr-un simplu medicament (controversat) promisiunea unei alte vieți, o viață nobilă, demnă de ființele cu adevărat superioare. Unul dintre scopurile acestei mitologii a fost să transfere proprietățile (lăudate, dar nesigure ale) vaccinului asupra vieții vaccinatului: vaccinul aduce o viață sigură. O viață dedicată binelui comun. Vaccinul îți oferă mai mult decât simplă rezistență în fața bolii (rezistență pe care a devenit clar, de altfel, că nu o poate asigura la nivelul promis inițial): mai presus de orice alte beneficii (discutabile) legate de sănătate, vaccinul îți schimbă viața, ți-o salvează de limitările egoismului și necredinței în știință. Vaccinatul este o ființă altruistă, dedicată aproapelui și care crede în binele superior adus de progresul științific. Din acest motiv, puțini vaccinați reușesc să reziste tentației de a se transforma în vacciniști. Fiind o ființă transformată, vaccinatul trebuie să-i ajute pe cei din jur să se transforme la rândul lor, devenind din ființe iraționale și apocaliptice, ființe raționale și încrezătoare în… știință? Nu, nu atât în știință, cât mai ales în caracterul ei miraculos.”

Din nefericire, această formatare psihologică prin propaganda pro-vaccinare a prins viteză și pe fondul lipsei unei prezențe clare în plan mediatic a învățăturii Bisericii Ortodoxe referitoare la om, boală și sănătate (inclusiv în timp de pandemie). Mai ales că s-au făcut auziți câțiva clerici/teologi, pentru care „raportarea creștinismului ortodox autentic la sănătate s-ar reduce la încrederea în experți, în știință, în rațiune; această descriere falsifică învățătura ortodoxă despre om, făcând-o compatibilă cu proiectul secular de separare între trup și suflet, între rațiune și credință”, tratându-l pe omul bolnav de Covid ca pe o mașinărie exclusiv trupească, lipsită de suflet, de chipul nemuritor al lui Dumnezeu și de puterea nelimitată a Duhului Sfânt dătător de viață, armonie și sănătate. Această mentalitate reducționistă a și permis săvârșirea a nenumărate abuzuri în practica medicală din vremea „pandemiei”, călcându-se în picioare demnitatea omului, odată cu principiile morale și legale din societate. Or tocmai aceste abuzuri/atentate ilegale la adresa vieții, sănătății și demnității, a drepturilor și libertăților fundamentale (naturale și constituționale) omenești ne oferă suficiente motive să credem că „vaccinarea” este mai mult decât un procedeu medical inovator (evident neînțeles și neacceptat de unii mai „retardați”) pentru „binele” fiecăruia și al tuturor laolaltă („for the good of humanity”, cum zic programatorii experimentului global).

Medicină și bio-nano-tehnologie.
Identitatea digitală
și Internetul Corpurilor

Întrebări de pornire: oare firma de bio-nano-tehnologie BioNTech nu și-a plantat nici un produs (compus chimic complex sau „smart nano-device”) în licoarea fermecată Comirnaty care aproape a monopolizat procesul de „imunizare” a popoarelor? Chiar nu are nimic de câștigat pe termen lung? Sau va trebui să ne obișnuim cu abonamentul trimestrial la „vaccinare” ca garanție funcțională în societate?

Ce voi spune în continuare pare un scenariu de roman SF, dar nu este deloc așa. În multe cercuri științifice și ideologice de nivel înalt se vehiculează și se aplică de peste 5 ani de zile idei „revoluționare” de genul: tele-(nano-)medicină pentru toți, asistență medicală automată la distanță prin intermediul IoT și IoB, diagnostic inteligent și tratament preventiv. Aceste noi aplicații medicale ale bio-nano-tehnologiei și ale inteligenței artificiale ridică, evident, noi probleme de legalitate și bioetică referitoare la protecția/securizarea datelor personale, eliminarea anonimității pe internet, controlul utilizatorilor resurselor digitale și chiar împuținarea unor drepturi și libertăți democratice. Iar asta înseamnă o evidență drastică bazată pe identitatea digitală a fiecărui utilizator de internet.

Network architecture for the Internet of Bio-NanoThings for Intra-body applications.

După cum spuneau arhitecții globalismului încă din 2018, „vaccinarea” generală (de care se face atâta vâlvă acum pe plan mondial) este ocazia ideală, este oportunitatea maximă, iată!, pentru identificarea și „marcarea” digitală a oamenilor în sensul suprapunerii identității civice/fizice (dată de documentele de identitate, unele având cipuri RFID) și biologice (biometrice) cu cea digitală („vaccinul” furnizează un cod numeric personal unic fiecărui primitor, eventual asociat cu un „alias”/avatar sub care operează pe internet), inclusiv prin inserarea în corp (în doze repetate, conform specialiștilor bio-nano-tech) a milioane de nano-particule sintetice (compuși chimici complecși și elemente biologice: ARNm, proteine spike, viruși atenuați ș.a.) și a zeci, poate sute de nano-dispozitive electronice (nano-senzori care citesc continuu sau periodic date electro-chimice din organism) sincronizate între ele (și actualizate constant, adesea fără ca oamenii să știe!) și conectarea tuturor la Internet of Bodies. Evident, pentru motivații medicale și sociale, chiar și financiare, dar și pentru control și monitorizare. Pentru că mulți savanți și filozofi ai tehnologiei se întreabă, pe bună dreptate: de unde putem fi noi siguri că datele noastre bio-medicale nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele benefice? Cine decide ce e benefic pentru noi, personal și social?

Application of artificial cells for the bio-nanothings networking: a) artificial cells for translating
multiple molecule types; b) EM-nano transmitter and nanosensor embedded into an artificial cell for
bio-cyber interface; and c) electronic tattoo for bio-cyber interface.

Potrivit mai multor medici, cercetători și profesori renumiți (Luc Montagnier, Sucharit Bhakdi, Christian Perrone, Vladimir Zelenko, Joseph Mercola, Harvey Risch, Peter McCullough, Arne Burkhardt, Werner Bergholz și alții), vaccinarea generală antiCovid (inclusiv a copiilor), care va genera consecințe grave incalculabile la nivelul întregii omeniri, este totuși momentul unic în istorie când toate guvernele țărilor („autoritățile” locale) de pretutindeni s-au sincronizat la nivel planetar într-o strategie comună de implementare abuzivă a unui sistem politico-medical totalitar (lagăr politico-medical-digital), cu această ocazie încercând să introducă forțat în corpul oamenilor niște „vaccinuri” speciale (și în doze/rapeluri multiple) – adică nu doar substanțe chimice complexe și elemente biologice farmacologic active (oricum ținute la secret prin contracte confidențiale), ci și nano-device-uri minuscule electromagnetic active (RFID -, a căror nocivitate/toxicitate este vădită pe termen mediu și lung), alterându-le astfel treptat metabolismul biochimic celular natural în mod ireversibil, imunitatea generală și creând alterări genetice și vulnerabilități în fața multor boli pe generații de acum înainte, atenție!…

Stresul oxidativ produs de nano-materiale creează dereglări metabolice grave,
inclusiv deteriorarea ADN-ului și apoptoza celulară

Pe de o parte, potrivit inginerilor și cercetătorilor bio-nano-tech, în sistemele de monitorizare a pacienților (ca aplicații de medicină moleculară și celulară), smart nano-device-urile interne colectează date personale biometrice și biomedicale despre și din corp (bio-nano-senzorii sunt prezenți în sânge sau plantați pe anumite organe și citesc diverși indicatori biologici – mișcarea și temperatura corpului, pulsul și tensiunea sângelui, glicemia, colesterolul, încărcătura virală (nu doar SarsCov 2), hormonii, aciditatea, etc.) și le transmit automat prin tehnologia ZigBee-BLE și GSM-xG-WiFi către centrele Health Data ale spitalelor (și implicit către centrele Big Human Data ale Big Brother-ului global).

Components of Patient Monitoring System.

Dar, pe de altă parte, după prelucrarea automată a informațiilor, la comanda centrului de date (aplicație de inteligență artificială, secondată uneori și de un operator uman, medic), nano-device-urile interne pot și genera anumite semnale și substanțe în corpul uman investigat, care influențează comportamentul molecular, celular și tisular în organismele noastre (și asta nu doar în sens benefic, așa cum ar fi teoretic ideal din perspectivă științifică și bioetică). Oricum, prin această intruziune tehnologică abuzivă, chiar dacă pretextul medical pare justificat, trupul omului, din templu al Duhului Sfânt, se desacralizează și devine astfel în întregime un „smart device” RFID (cu identitate civic-biologic-digitală unică) conectat continuu la internet fără un control real și conștient al persoanei, dar cu un posibil control din exterior.

Aplicații ale nano-particulelor folosite la diagnosticarea Covid 19.

Faptul că există deja markeri în „vaccinurile” actuale antiCovid care intră în sângele persoanelor „vaccinate” (compuși chimici carbonici (pe bază de grafen), polimerici, metalici și magnetici, probabil și nano-dispozitive, pasive sau active electromagnetic) îl confirmă studiul științific Recent Progress in Nanotechnology for COVID-19 Prevention, Diagnostics and Treatment (sinteză a altor 192), anunțul inginerilor de la MIT din decembrie 2019, precum și materialul video de propagandă al Forumului Economic Mondial de aici. Amintim, de asemenea, câteva cercetări minuțioase și studii experimentale care atestă existența nano-materialelor complexe în corpul uman „vaccinat”. Dar prezența markerilor în sânge și în corp este sesizată și de unele scannere/detectoare performante (de metale, elemente magnetice și câmp electromagnetic) montate deja în unele aeroporturi, precum și de banalele experiențe accesibile tuturor. Plus că, în ciuda tuturor asigurărilor mincinoase ale firmelor Pharma-Tech, expunerea la atâtea surse de radiații electromagnetice pulsate (mici, e drept, dar necontenite) crește riscul dereglărilor biologice în celule, sânge, țesuturi și organe, adică în mai tot corpul. Merită aruncat un ochi și pe brevetul de invenție cu nr. US 11107588 B2 din 31 august 2021 (pentru monitorizarea interacțiunilor pacienților Covid), precum și pe brevetul cu nr. O 2020/060606 A1 din 26 martie 2020 (Microsoft) care pare de-a dreptul „vizionar”, referindu-se la tranzacții securizate cu criptomonede accesibile publicului larg (digitalizat), mai ales că în viitor se dorește eliminarea banilor lichizi și controlul/centralizarea tuturor vânzărilor și cumpărărilor (vezi Apoc. 13, 17).

Despre reacțiile adverse negative (unele grave și mortale chiar și în cazul tinerilor și sportivilor) ale „vaccinurilor” inovatoare au vorbit încă de la început mulți savanți recunoscuți pe plan mondial, avertizările lor fiind confirmate de fapte concrete și de serioase cercetări și studii ulterioare (efectuate în Israel, America, Anglia, Irlanda, Germania ș.a.): proteina spike însăși este toxică, generând tromboze și miocardite, afecțiuni neurologice, nefrologice și dermatologice, neexistând nici o garanție că generarea de viruși proprii (ca în editarea genică cu mARN) este un proces limitat în timp și nevătămător asupra genomului, știut fiind faptul că în lumea micro-biologică nimic nu e sigur, ci totul este imprevizibil și „hazardul” medical e greu de estimat mai ales pe termen lung…

Și, de asemenea, nu putem trece cu vederea faptul că există și riscurile unor intruziuni/agresiuni din afară (hackeri) a sistemelor conectate la IoB și chiar ale unor intervenții distructive ilegale făcute de operatori umani necinstiți care trafichează date biometrice și medicale personale.

Riscurile și consecințele lor în Internet of Bodies

Forumul Economic Mondial
și gestionarea crizei planetare

Or, chipurile, tocmai în vederea prevenirii acestor infracțiuni și al siguranței „vieții virtuale” în IoB, ni se spune că identitatea biologico-digitală a fiecăruia trebuie să fie continuu confirmată în cadrul tuturor operațiunilor pe internet (de la simpla navigare, cititul știrilor, mail, social-media, cumpărături online, tranzacții bancare, etc.). Mai ales că, de curând, în grija lui mare pentru bieții oameni expuși hackerilor și „virușilor” lor, Forumul Economic Mondial a făcut de curând simularea apărării împotriva unei „pandemii cibernetice” (Cyber Polygon – 9 iulie 2021), avertizându-ne pe toți asupra pericolului unui asemenea cataclism informatic global, care ar putea paraliza cu adevărat întreaga planetă, generând multiple crize în toate domeniile vieții sociale: comunicații, finanțe-bănci, aprovizionare-transport, comerț-economie, energie, cultură-educație, sănătate, alimentație. „Dacă întregul Internet s-ar închide, am asista la un colaps economic mondial aproape imediat. Internetul este sistemul nervos al globalizării contemporane.” Evenimentul profețit este aproape sigur, mai ales că în Austria s-a anunțat oficial deja (de unde știu?) că populația va trebui să fie pregătită pentru o pană iminentă de curent (Blackout) la nivel european, care ar putea bloca internetul și toate operațiunile economico-financiare s-ar putea da peste cap. Probabil tot dintr-o precauție pe temei energetic, guvernul de la Beijing îndeamnă populația Chinei să-și facă rezerve alimentare și de produse de primă necesitate, pentru a face față nevoilor zilnice și situațiilor de urgență.

De asemenea, trebuie să ne amintim că tot FEM, în colaborare cu Fundația Bill și Melinda Gates, a organizat acum doi ani simularea unei pandemii globale (Event 201 – 18 octombrie 2019), iar peste două luni avea să apară Covid 19! Deci tot o programare predictivă făcută la nivel înalt. Despre această Mare Resetare globală inițiată de Covid 19, Klaus Schwab zicea: „Vor urma schimbări radicale cu asemenea consecințe încât unii experți vorbesc despre o eră «înainte de coronavirus (IC)» și o eră „după coronavirus” (DC). Vom continua să fim surprinși de rapiditatea și de natura neașteptată a acestor schimbări – pe măsură ce se vor combina unele cu altele, ele vor genera consecințe de gradul doi, trei sau patru etc., provocând efecte în cascadă și nemaivăzute.”.

În plus, se știe că FEM colaborează cu alianța ID2020, care este finanțată de fundațiile Gates și Rockefeller și care derulează un program pentru a „oferi identitate digitală la pachet cu vaccinurile” (după cum am arătat mai sus). În mod deosebit, ID2020 consideră că vaccinarea copiilor este „un punct de intrare spre identitatea digitală”, fără de care nimeni nu va putea trăi și funcționa în societatea viitorului. Oricine poate vedea că „vaccinarea” și implementarea identității bio-digitale în Australia din ultimele luni (este o țară-poligon, luată apoi ca exemplu, probabil, în toată lumea) se face prin exact aceleași metode militare și totalitare (oamenilor „nevaccinați” li se întrerupe accesul la banii din bancă și la serviciile publice de orice fel, li se aplică amenzi uriașe dacă nu se conformează, etc.) prin care bolșevicii antiromâni implementau la noi recenzarea și „naționalizarea” de după 11 iunie 1948

Dar chiar dacă OMS a recunoscut că boala Covid are foarte mici șanse să dezvolte forme severe de boală la copii, faptul că, totuși, arhitecții globaliști și guvernele lor obediente vor să-i injecteze și pe copii (cu riscurile apariției unor efecte adverse iremediabile) îmi confirmă bănuiala că nu sănătatea oamenilor îi interesează la nivel înalt, ci injectarea lor periodică/regulată cu ceva necesar pentru marcarea și identificarea lor digitală toată viața (începând, iată, și impunerea unui certificat/pașaport „verde” online intermediar) și monitorizarea lor continuă ulterioară”! Apropó: după ce trece „pandemia”, datele asociate green-pass-ului tău (traseele parcurse zilnic, opririle, intrările în diverse instituții cu scanner la intrare, întâlnirile) pe mâna cui vor rămâne? Oare nu e și ăsta un exercițiu de dresaj social ca să ne învățăm cu supravegherea digitală din umbră a lui Big Brother (evident pentru binele social și medical tot mai nesigur)?

Viziunea din 2018 a FEM referitoare la beneficiile identității digitale.

Deci Forumul Economic Mondial de la Davos este adânc implicat în gestionarea strategică a „pandemiei” de coronavirus (pare mai adânc implicat decât OMS-ul, întrucât acesta modifică definițiile termenilor medicali esențiali (pandemie, imunitate, imunizare, vaccin) potrivit directivelor și țintelor FEM), pe care o folosește drept catalizator pentru reorganizarea structurilor de putere (guvernare mondială, legislație, cultură și religie), transformarea digitală și introducerea la nivel planetar (odată cu „vaccinarea” generală) și sincronizarea continuă a sistemelor de identificare și urmărire/monitorizare biometric-digitală, lucru care va conduce în mod sigur către o dictatură globală, mai teribilă decât orice formă de totalitarism prin care a trecut omenirea de-a lungul istoriei („fiara” menționată în cap. 13 al Apocalipsei). Dacă, într-o totală dezinformare fiind (acceptând fără simț critic narațiunea oficială a „autorităților”), sunteți dispuși să credeți că un grup de birocrați neales de nimeni, cu sediul în Elveția, are cel mai bun interes pentru dumneavoastră, atunci înseamnă că sunteți dispuși să acceptați și că viața privată, autonomia corporală, intimitatea/integritatea fizică și libertatea mentală vă pot fi alterate pentru a servi, chipurile, ceva mai bun la nivel comunitar. Or, tocmai aceasta este esența propagandei totalitare din toate vremurile și locurile (nu doar comuniste și „progresiste”) care vă păcălește să acceptați regimul și să vă întindeți mâinile la cătușe, urmărind, chipurile, siguranța socială și un interes/bine superior. Lozincă peste lozincă! Iluzie peste iluzie!…

Virusul Covid 19 devine Covid 1984, dictatura căpătând proporții planetare.

De aceea, propagandiștii bine plătiți ai „noii orânduiri” medicale mondiale (politicieni, medici, polițiști și jurnaliști) vorbesc în mod agresiv numai despre beneficiile „științei”, ale nano-medicinii revoluționare, ale „vaccinurilor” fermecate și ale noilor tratamente antiCovid (cu medicamente/pastile, chipurile, inovatoare, care conțin și ele substanțe dubioase și elemente smart) doar ale unor corporații Pharma și Tech, cunoscute pentru rezultatele lor biotehnologice de vârf (care folosesc compuși chimici noi, nano-cipuri și nano-boți folosiți în cercetări și tratamente medicale neconvenționale). Este deja un fapt cunoscut că, după multe alte aplicații avansate în nano-medicină, Pentagonul a creat deja propriul cip subcutanat (folosit deja de militari și oameni politici importanți) care monitorizează corpul uman (poziție GPS, mișcare, date biologice) și are în proiect crearea și adaptarea „vaccinului universal” (amintit și de ideologul OMS, Anthony Fauci, în octombrie 2019, înainte de apariția plandemiei!) la toate viitoarele calamități epidemice (deja profețite de Bill Gates).

Concluzionând, pot spune că evenimentele au fost direcționate în mod planificat: virusul a fost făcut pentru vaccin și nu invers (ținta fiind marcarea, identificarea și monitorizarea strictă biometric-digitală a fiecărui om, necesară în noua „normalitate”/societate mondială resetată), iar termenul corect al procedurii finale mi s-ar părea mai degrabă de VACCIPARE. Mai ales că, se vede și din satelit, „vaccinul” acesta (cu green-pass-ul asociat) a ajuns deja să condiționeze viața socială a tuturor (cumpărături, călătorii, educație, medicație), iar comportamentul totalitar al guvernelor (care favorizează vaccinații și persecută/pedepsește nevaccinații), care manifestă atitudini anticreștine fățișe de mai multă vreme, conform principiilor ideologice neo-marxiste la modă, face trimitere directă la „fiara” (sistemul politic, cezarul) și „semnul fiarei” din cartea Apocalipsei (13, 16-17; 14, 9-11; 16, 2; 19, 20; 20, 4). Deja în conferința de presă din 10 septembrie 2021, Jen Psaki, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, i-a numit pe cei vaccinați drept „oameni marcați” (marked people).

Electronic Skin: from Conformal Interface to Sense Digitalization.

Eu nu zic că acest „vaccin” (multi-dozat) cu green-pass-ul (cu cod QR) asociat formează „semnul fiarei”, iar primirea lui (despre implicațiile morale ale „vaccinării” am detaliat în alt capitol) înseamnă și o apostazie definitivă de la Hristos (care ar face imposibilă pocăința omului, adică), ci că, în mod sigur, după cum ne anunță Bill Gates, pregătește un alt „smart monitoring device”, probabil un fel de tatuaj electronic sau „skin device” (pe mână sau pe frunte, accesibil scannerelor de pe străzi, din instituții, școli, spitale, magazine, stadioane, vămi și aeroporturi) securizat și sincronizat cu nano-device-urile din sânge (introduse de „vaccin” pentru marcarea definitivă în trup a „bio-digital ID”), dar și cu sistemul global de monitorizare (Big Brother). Iar prin intermediul acestuia (sub pretextul siguranței personale și sociale, bineînțeles), cezarul global va impune oamenilor condiționări și constrângeri și mai mari atât de ordin medical-social și funcțional-financiar, cât și de ordin spiritual (deoarece prezența „semnului fiarei” pe/sub pielea mâinii sau pe frunte va însemna și adorarea „fiarei”, supunerea față de ea, lucru neplăcut Domnului – vezi Apoc. 14, 9-11). Iar de această cădere trebuie să ne ferim din timp, cât mai putem, apărându-ne valorile creștine, demnitatea, credința și mântuirea! Atitudinea temătoare, obedientă, permisivă și lașă în fața acestei intruziuni abuzive (a statului) fără precedent în viața, credința și intimitatea proprie nu este deloc o „soluție de supraviețuire” pământească (așa cum zic și unii clerici), ci chiar o formă de sminteală, apostazie și lipsă de discernământ, despre care Însuși Mântuitorul Hristos ne-a avertizat: „Dar Fiul Omului, când va veni, va găsi, oare, credinţă pe pământ?” (Luca 18, 8).

Oricum, noi nu trebuie să uităm că, de aproape două milenii, Mântuitorul Hristos Însuși ne-a prevenit (vezi Matei 24, 4-24, Marcu 13, 5-25 și Luca 21, 8-26), spre întărirea noastră în credință, că în vremurile de pe urmă vor fi mari strâmtorări și prigoane anticreștine, tulburări/revolte sociale, cataclisme mai mult sau mai puțin naturale, crize alimentare (foamete) și ciume/epidemii (unele chiar provocate – și aici se vede răutatea/demonizarea unor oameni sus-puși care atinge cote genocidare!) premergătoare dictaturii antihristice finale. Și, de asemenea, nu trebuie să uităm făgăduința Mântuitorului care a spus o dată pentru totdeauna credincioșilor Săi ucenici: „Acestea vi le-am grăit, ca întru Mine pace să aveţi. În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea.” (Ioan 16, 33), „Căci va fi atunci strâmtorare mare, cum n-a fost de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi. Şi de nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai scăpa nici un trup, dar pentru cei aleşi se vor scurta acele zile.” (Matei 24, 21-22) și „iată Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin.” (Matei 28, 20). Deci, sus să avem inimile!

Precauție și vigilență.
Învățătura creștină
despre boală și vindecare

În general pentru toți oamenii, dar mai ales pentru noi, creștinii, repet și subliniez, precauția în fața noului (ideologic și tehnologic) este întotdeauna atitudinea firească, bună, de dorit și justificată („Cercetează înainte de a crede!” – cum spunea Părintele Adrian), și nu numai când guvernanții trecători și instabili ar vrea să-l impună poporului cu forța (batjocorind demnitatea și chipul lui Dumnezeu din fiecare om) în toate regimurile totalitare de pretutindeni. Ci avem nevoie de precauție și trezvie mai ales în cazul dictaturii politico-medicale de față, când compoziția, contraindicațiile, mecanismele și consecințele reale grave ale actualelor „vaccinuri” (ce se încearcă a se face obligatorii) sunt ascunse publicului de către producători și propagandiști (unele nici nu se cunosc, neexistând statistici pe termen lung, efectele adverse fiind oricum și muult subraportate), iar testările făcute nu sunt concludente (siguranța și eficiența lor nu sunt deloc recunoscute de savanți cu reputație mondială). Ba, mai mult, câțiva dintre ei (Luc Montagnier, Didier Raoult, Sucharit Bhakdi, Christian Perrone, Vladimir Zelenko, Robert Malone, John Ioannidis, Geert Vanden Bossche, Peter McCullogh, Joseph Mercola ș.a.) au lansat serioase avertismente referitoare la „vaccinarea” în masă care poate produce (prin efectele secundare incontrolabile) în câțiva ani un adevărat genocid! Iar Biserica, prin definiție și lucrare bimilenară, o propovăduitoare pro-viață prin excelență, pentru că-L trăiește și propovăduiește pe Iisus Hristos – Calea, Adevărul și Viața, nu trebuie să devină complice la acesta (promovând, la comandă, „vaccinarea salvatoare” cu surle și trâmbițe chiar, cum pretind unii din afara Bisericii), trădându-L pe El și trădându-și menirea.

Să nu uităm! Biserica Dreptslăvitoare a lui Hristos a căutat dintotdeauna să elimine neștiința și suferința din oameni prin activitățile ei evanghelic-misionare și cultural-filantropice. Ea a propovăduit mereu viața veșnică și vindecarea sufletească și trupească a oamenilor prin credința vie în Hristos – Domnul Vieții și printr-o comportare conformă cu legile vieții întemeiate de Creatorul cel Atotputernic. Biserica Creștină a prețuit totdeauna viața, gândirea și sănătatea omului ca daruri ale lui Dumnezeu și de aceea a purtat grijă de cei orfani/părăsiți, bolnavi și bătrâni, creând primele școli, orfelinate și spitale accesibile tuturor oamenilor. Dar în primul rând Biserica a prețuit sufletele nemuritoare ale oamenilor, pe care s-a străduit să le educe/îndrume spre Dumnezeu și spre viața veșnică întru El. Ea a promovat și promovează între oameni credința în Dumnezeu cel Viu și Sfânt, cunoașterea și iubirea creatoare în toate dimensiunile vieții, culturii și societății omenești, știința și conștiința nedespărțite. Biserica a susținut, a folosit și folosește cuceririle științifice câtă vreme acestea conduc la propășirea spirituală, medicală și materială (în această ordine) a oamenilor. A tuturor oamenilor. Nici unul nu trebuie considerat vreodată „daună colaterală” pentru reușita statistică a unui experiment științific, mai ales când în spatele executanților lui sunt sponsori politici și ideologici care, dincolo de orice justificare medicală și socială (retorica lor pare că depășește toate acrobațiile retorico-sofistice ale anticilor), urmăresc alte scopuri decât binele real al oamenilor, spiritual și material. Biserica lui Dumnezeu nu încurajează sub nici un motiv crima justificată „științific” sau ideologic și nu poate deveni remorca unor persoane corupte, firme private interesate și organizații oculte, nici cutia de rezonanță (generatoare de ecou propagandistic) a unor lozinci mincinoase, viclene/dolosive și manipulatoare și nici brațul coercitiv al cezarului totalitarist.

Întrebarea pe care ar trebui să ne-o punem acum toți, în mod îndreptățit, este: care e granița pe care tehnologia n-ar trebui s-o depășească în aplicațiile medicale la nivel micro- și macro- ce afectează viața și demnitatea omului? Iar răspunsul nu este deloc ușor. Nu trebuie să uităm că Dumnezeu a creat lumea materială și pe cea vie ca pe un templu cu proporții perfect armonizate (în care El este prezent și lucrător neîncetat prin energiile Sale necreate), ca pe o minunată operă de artă, fin și continuu reglată în mod simfonic la maximul de raționalitate și optimizare, de armonie și frumusețe. Iar această frumusețe sacră a naturii (mai ales umane) nu trebuie alterată/profanată, zic eu, prin intruziunea abuzivă în viața biologică ce poate strica și mai mult rânduiala firii, la nivel genetic și intracelular, chiar sub pretextul medical al terapiei bolilor trupești, mai ales că nu se cunosc și nici nu se vor cunoaște real vreodată mecanismele fundamentale ale vieții și consecințele (pe termen lung ale) intervenției umane asupra lor. Ba mie-mi pare și o mândrie luciferică să te crezi, ca om de știință, mai inteligent decât Dumnezeu Creatorul cel Atotînțelept, încât să crezi că poți inventa tu un mecanism de corecție și apărare în fața bolilor mai bun decât cel natural rânduit de Dumnezeu din veci și stabilizat în veacurile creației și proniei Lui. Noi ar trebui să intervenim biologic, ideologic/psihologic și tehnologic (fără nocivitate colaterală) doar atât cât să facem posibilă racordarea traiectoriei vieții noastre îmbolnăvite (trupești și sufletești) la voia și rânduiala divină dătătoare de viață („Doamne, povăţuieşte-mă întru dreptatea Ta din pricina duşmanilor mei! Îndreptează înaintea Ta calea mea.” – Ps. 5, 8).

Învierea și vindecarea fiicei lui Iair

De aceea, viziunea teologică și acțiunea practică a Bisericii în privința bolii, suferinței și vindecării umane sunt bazate pe precauție și înțelepciune, cumpătare și realism, pe respectul și prețuirea tainei omului bolnav (care, dincolo de boala lui, rămâne un purtător veșnic al chipului lui Dumnezeu) care nu poate fi sil(u)it/constrâns/condiționat să fie vindecat cu forța (și printr-un tratament nesigur!). Nici Mântuitorul nostru Iisus Hristos – Dumnezeu Întrupat nu a vindecat/mântuit pe nimeni cu forța fizică, cu amenințări și pedepse abuzive, ci doar a împlinit dorința, credința și rugăciunile celor suferinzi și ale apropiaților lor, iertându-le păcatele, alungându-le fricile trupești și deschizându-le inimile și mințile spre înțelegerea tainelor Împărăției Cerurilor. Iar Biserica a continuat, de aproape două milenii, lucrarea Mântuitorului de luminare și vindecare sufletească și trupească a oamenilor și o va continua până la sfârșitul veacurilor.

Trebuie, de asemenea, să menționăm faptul că remediile duhovnicești și bisericești reprezintă căi de sporire/intensificare a comuniunii directe dintre Dumnezeu (Doctorul și Tămăduitorul suprem) și credinciosul bolnav prin harul Duhului Sfânt, preoții de azi, ca și Apostolii Domnului (care au fost oameni simpli majoritatea), nefiind experți medicali (deși unii au și o pregătire medicală de specialitate), ci mijlocitori și administratori/iconomi ai Tainelor lui Dumnezeu prin care El lucrează în Biserică și prin minuni mai presus de fire la mântuirea și vindecarea oamenilor. Și prin aceste tămăduiri minunate grabnice mijlocite de Sfinții Lui și de oameni rugători și jertfitori (unii fiind clerici, dar fără să fie medici, repet), Dumnezeu Își arată mila și puterea Lui nemărginite care copleșesc marginile și explicațiile cauzalist-materialiste ale medicinii/științei autonome antropocentrice. Câți oameni nu s-au vindecat așa în Biserică, după ce și-au îngropat speranțele și finanțele în vorbele doctorilor?!

Învățătura antropologică a Bisericii ne lămurește, conform mărturiilor biblice și experienței filocalice, că, precum omul este suflet și trup, tot așa boala trupească are și cauze spirituale, uneori mai importante decât cele materiale, deși sunt și mai ascunse. Din acest motiv și procesul vindecării depline a trupului are și o componentă spirituală obligatorie, o angajare duhovnicească pe care mai toți medicii o apreciază, o susțin și o recomandă. Credința celor bolnavi în Dumnezeu, pocăința, disciplina, postul și rugăciunea lor, dragostea/solidaritatea și rugăciunea celor apropiați, slujbele Bisericii și materia sfințită, chiar și reintegrarea în natură (plimbare, exerciții, băi), toate acestea îmbogățesc sufletul celor bolnavi cu harul Duhului Sfânt și puterea lui Dumnezeu dătătoare de viață care restaurează metabolismul sufletesc și trupesc. Harul divin și puterea încrederii și iubirii primite de la cei din jur (inclusiv de la personalul medical) constituie suportul psihologic esențial în procesul terapeutic, un puternic stimulent imunitar, energetic și emoțional nebănuit, care-i mobilizează mult mai bine pe cei bolnavi de-a lungul „canonului”/tratamentului și al recuperării medicale. De aceea, niciodată nu trebuie izolați cei bolnavi și aruncați departe de cei dragi, nesocotindu-le nevoile spirituale și de comunicare cu Dumnezeu și cu semenii, desconsiderându-le demnitatea și valoarea veșnică a sufletului lor nemuritor. Totodată, și trupul omului, ca templu viu al Duhului Sfânt, are o valoare veșnică întrucât omul se mântuiește făcând fapte bune cu el, și chiar în timpul bolii trebuie tratat cu respect, nu cu indiferență sau dispreț, ca o materie inertă doar într-un mod super-complex organizată, care se supune unui mecanicism/metabolism electrochimic ce trebuie reglat prin tratament. Ba chiar și după moarte, trupul omului trebuie prețuit în continuare, căci raționalitatea lui nu se dizolvă în neantul neființei, ci rămâne într-o așteptare până în ziua Învierii și a Judecății de obște.

Recapitulăm, așadar: 1. Biserica se străduiește să-i învețe pe credincioși toate câte a poruncit Domnul Hristos (vezi Matei 28, 20) și să aibă o atitudine vigilentă și profilactică/preventivă neîncetată, moral și medical, printr-o gândire trează și conduită armonioasă în viața personală (inclusiv biologică, purtând grijă de igiena, sănătatea și imunitatea proprie în primul rând) și socială. 2. Dacă se îmbolnăvește, creștinul are datoria (în virtutea prețuirii chipului dumnezeiesc din sine) să nu piardă nici un moment în așteptări fără scop, ci să împlinească grabnic tratamentul spiritual și medical adecvat (remediile duhovnicești și bisericești, precum și cele medicale prescrise de doctorii lui sufletesc și trupesc), eventual (în caz că boala este contagioasă) avertizându-i pe cei apropiați de aceasta și asumându-și o perioadă de carantină/izolare fizică parțială sau totală. 3. Dacă cineva dintre apropiații lui este bolnav, atunci credinciosul se poate ruga lui Dumnezeu pentru el sau uneori îl poate și îngriji cu dăruire și respect, fără să-L ispitească pe Dumnezeu printr-o angajare sfidătoare și arogantă (ca și cum Dumnezeu e obligat să-i acopere neglijența și mândria), ci cu curaj și precauție respectând normele de igienă și protecție (potrivite cu contagiozitatea bolii), eventual ajutând prin eforturile sale pe medicii implicați deja în actul terapeutic.

Oricum, nici o boală, oricât de gravă, nu trebuie abordată cu frică, grabă și isterie/disperare, ci cu credință în Dumnezeu (care știe mai bine ca noi încercarea prin care trecem și starea noastră), cu răbdare și cu încredere în medicii devotați Lui și semenilor, care doresc vindecarea reală a pacienților lor suferinzi pentru care se jertfesc adesea cu timp și fără timp. Dar nu trebuie să uităm niciodată că Dumnezeu ne arată întotdeauna pronia și pedagogia Lui iubitoare, mustrătoare și vindecătoare, folosind și boala trupului (fie ea și de dimensiuni epidemice, cu sau fără propaganda unor cercuri interesate de stăpânire și câștig pământesc) ca terapie intensivă a sufletului; de aceea se cuvine să ne asumăm perioada de refacere a sănătății fizice și ca pe un exercițiu terapeutic de pocăință și răbdare, cu smerită rugăciune și cu înțelegerea acestei necuprinse purtări de grijă dumnezeiești care ne dorește mai mult ca noi mântuirea și vindecarea deplină.

Personal, consider că, și dacă 90% dintre oamenii din jurul meu, din convingere sau din constrângere (frică), aleg să-și aplice în corp un procedeu medical riscant/nesigur (datorită efectelor secundare ne(re)cunoscute imprevizibile) ca să se protejeze (deși statistic, nu reiese deloc asta!), nu am nici o obligație să fac și eu ca ei, asumându-mi un risc pe care nu-l vreau, doar dintr-o părută solidaritate cu ei în (ne)siguranța protecției alese de ei. De ce m-aș „proteja” și eu cu metoda cu care ei nu s-au putut proteja în mod real, când văd că s-au îmbolnăvit grav și de Covid și de alte boli? Ci dimpotrivă, mă simt agresat/insultat de aceste pretexte viclene și încurcate, care nu-mi respectă libertatea alegerii (dreptul de a decide asupra propriului corp, că doar eu sunt stăpânul lui, nu statul!, eu mi-l întrețin, nu statul!) și vor să mi-o confiște printr-o „vrăjeală” logoreică gălăgioasă de turmă fricoasă, teleghidată din umbră (mai ales că boala invocată este tratabilă eficient și altfel, dacă e atacată din timp) prin lozinci de tot felul (de la amenințări îngrozitoare și bășcălii mitocănești până la aiuritoare „argumente” metafizice și chiar teologale).

Observ că sunt câte unii, creștini, care, fără să gândească rațional și cu bătaie lungă, s-au „vaccinat” (real sau fals nici nu contează, dar ei sunt bucuroși că au temporar green-pass-ul și privilegiile promise de „autorități”), crezând că au făcut bine, căci așa le recită continuu în urechi trâmbițele mituite din mass-media. Dar nu-și dau seama că, numeric, ei s-au adăugat taberei „vaccinaților” care, treptat, ajunge să tragă în jos balansoarul statistic, punând presiune pe cealaltă tabără, a „precauților”, mai ales dacă se depășește masa critică de (50 % +1 = majoritatea), și încurajând statul la măsuri totalitar-coercitive și mai agresive/abuzive asupra „nevaccinaților” (care și ei au destule și bine întemeiate argumente teologice, etice și medicale în susținerea poziției lor). Cu alte cuvinte, fiecare dintre cei care sunt recenzați la „vaccinare” pun, prin acceptarea semnată a „vaccinării” și a propagandei ei, câte o cărămidă la temelia noii dictaturi. Și atunci, în mod cu totul îndreptățit, ne pot frământa următoarele întrebări: cum poți spune că fapta ta este bună când are consecințe tiranice asupra mea (și asupra altora care nu vrem să fim cobai), anulându-mi libertatea alegerii? Iar dacă știi că toată propaganda bolii este o minciună și totuși alegi să te „vaccinezi”, încolonându-te de frica excluderii sociale, cum te poți apropia de Sfânta Împărtășanie cu Mântuitorul Hristos care este Adevărul? Cum poți să te unești cu Hristos dacă nu te lepezi de satana și de toate minciunile, slujitorii și slujirea lui?

Apoi, cum pot scăpa de mustrările conștiinței acei creștini ipocriți care-și iau certificate false de vaccinare ca să aibă un trai ușor (temporar desigur), fugind de luptă, de mărturisire și de orice întrebare ce le zgâlțâie „confortul” sufletesc și trupesc? Ce vor face atunci când „autoritățile” vor realiza verificarea green-pass-urilor cu testarea marker-ilor din sângele posesorilor? Vor face atunci „vaccinare intensivă” multi-dozată ca să recupereze timpul de viață întru mințirea statului? Vor deveni „informatori” ca-n vremea comunistă, asumându-și un „angajament de loialitate și obediență” față de „autorități”? Oricum, regretele tardive nu mai folosesc deja nimănui, ci doar vor mări groaza și suferința acelor falși „vaccinați” care vor trebui să suporte consecințele penale și duhovnicești grave ale minciunii în care s-au aruncat și pe care au îmbrățișat-o ca fraierii păcăliți de reclamele sclipicioase… Pe de altă parte, cum să cred în „experții” care prelungesc din pix valabilitatea unor produse experimentale a căror eficiență reală scade vizibil odată cu creșterea numărului de „vaccinați” (și de doze injectate), îmbolnăviți și morți subit? Cum să cred această „știință” bazată pe falsuri, interese, abuzuri și comenzi, când dovezile aduse de mari oameni de știință implicați în domeniul virusologiei, microbiologiei, epidemiologiei și imunologiei (premianți Nobel, profesori și cercetători de prestigiu) sunt confirmate la nanometru de realitatea obiectivă crudă a efectelor secundare incontestabile (cunosc personal câteva cazuri de îmbolnăviri grave și morți post-vaccin)? Cum să accept lozincăria devenită circ pentru păcălirea credulilor pe 100 lei sau trei mici și cum să nu mă întristez de ignoranța și neinformarea/dezinformarea bieților oameni (încolonați majoritatea de frica îngropării viitorului social, nicidecum de vreo motivare medicală) de către medicii înțepători care nu pomenesc nimic despre efectele secundare ale „vaccinului”? Unde este consimțământul informat? Oare știu în mod real și unii și alții ce consecințe pot provoca în comunitate și ce răspundere au pentru faptele lor înaintea lui Dumnezeu?… Tare mă tem că proverbele vechi românești care spun că „de ce ți-e frică, de aia nu scapi” și „fugi de drac și dai peste taică-su” pot deveni o realitate curentă pentru mulți, mai ales când prin minciuni mieroase, constrângeri și amenințări, anumiți impostori caută să te înșele (încă și pe termen lung) și apoi să te scoată tot pe tine vinovat/responsabil (sau pe spectatorii care nu fac la fel ca tine) în caz că le eșuează escrocheria și nu ți se împlinesc promisiunile lor…

Observând agresivitatea propagandei vacciniste (atât organizată – în masă, cât și mai dezordonată – de la om la om) care ne sufocă din toate părțile, mă simt dator să afirm (un lucru firesc, de altfel) că nici un om, nici o instituție și nici Biserica nu poate garanta ca sigur pentru sănătatea tuturor un produs medical care nu e garantat nici de producătorii lui (de care nu dau socoteală nimănui), mai ales că fiecare om are un răspuns la medicamente diferit. Și chiar dacă ar garanta producătorii și miniștrii trecători, nici Biserica și nici un cleric nu au calitatea/mandatul să convingă pe oameni că un medicament/tratament anume (dacă mai e și controversat, atunci cu atât mai mult) este cel mai de folos pentru ei la grămadă și, mai ales, nu-i poate obliga pe oameni să-l ia cu ochii închiși, mințindu-i cu bună știință și oferindu-le speranțe deșarte. Biserica lui Hristos nu poate deveni, sub nici un motiv, un aparat de manipulare a consimțământului, de alienare a discernământului și de mutilare a demnității și libertății umane. Totodată, nici clericii și nici creștinii de rând nu pot fi propagandiști, nici asociați/aliați (decât sub blestemul păcatului făcut cu bună știință) ai unor firme particulare cu vădite interese financiare atinse prin păcălirea mulțimilor (că doar nu fac muncă voluntară în folosul comunității globale – vezi testările măsluite, clauzele confidențiale și marile scandaluri din industria Pharma legate de vaccinurile din ultimii 30 de ani). Adică, pe scurt, Biserica nu poate completa cu credibilitatea ei un procedeu medical nesigur al unor firme private favorizate de „autorități” politico-medicale decredibilizate de propria incoerență și incompetență, care, vedem cu toții, nu ezită sa apeleze la diverse meșteșuguri pentru manipularea și convingerea oamenilor creduli (de tipul recompenselor în bani, mâncare, tombole, vouchere la „distracții”) și pentru pedepsirea celor sceptici și precauți. Ba, prin această asociere, riscă să se decredibilizeze și ea, mai ales când vedem atâtea cazuri de îmbolnăviri neașteptate, efecte secundare grave și chiar mortale (inclusiv în țările civilizate și intens „vaccinate”)!

Nu putem trece cu vederea nici faptul că la fabricarea, dezvoltarea sau testarea unor vaccinuri mai vechi sau mai noi se folosesc abuziv și linii celulare care provin inițial de la copii avortați, adică celule dintr-un anumit tip de țesut fetal (rinichi – HEK 293). „Cei mai mulți dintre aceștia erau copii sănătoși din al doilea trimestru al sarcinii, deoarece organele sunt mai puțin dezvoltate în primul trimestru! În plus, în mod ideal, „țesutul fetal” pentru această cercetare trebuia să fi fost prelevat în maximum 5 minute de la avort. Prin urmare, în multe cazuri, bebelușii au fost născuți prin cezariană și au fost încă în viață atunci când cercetătorul începea să extragă țesutul respectiv! Durerea resimțită de bebeluși nu este, de obicei, atenuată de niciun anestezic, deoarece acesta ar putea afecta celulele care urmează să fie prelevate. Aceste linii celulare, care își au punctul de plecare în asemenea avorturi experimentale, joacă un rol important în fabricarea multor vaccinuri (nu doar antiCovid). Faptele șocante descrise arată clar că trebuie ridicate obiecții bioetice serioase împotriva unei astfel de ucideri, disecții și exploatări a fetușilor umani, ca și cum aceștia nu ar fi decât niște șobolani de laborator speciali! Cercetarea care are ca scop salvarea de vieți omenești ar trebui să respecte și demnitatea umană!” Pentru că ea este dată de Dumnezeu și este veșnică. La aceste obiecții de ordin moral se mai adaugă și considerațiile duhovnicești-teologice care ar trebui să ne problematizeze bine de tot, întrucât și trupul omului are valoare eternă pentru toți, inclusiv după moartea biologică; el este o taină ce poartă în veșnicie pecetea sufletului nemuritor și nu poate fi considerat o simplă materie inertă pe care poți face experimente fără nici o limită…

Noi, creștinii, nu trebuie să uităm că o faptă (medicală, terapeutică) este bună atunci când toate componentele ei sunt bune și, deci, sunt conform firii, restaurând în omul bolnav armonia sufletului și a trupului (ca făptură creată de Dumnezeu după chipul Său ca să trăiască veșnic în comuniune cu El, cu semenii și cu îngerii), fără să profite de neștiința altora și fără să provoace lui sau altora efecte secundare (daune colaterale) uneori mai grave decât boala în sine ce trebuia tratată. Știința medicală, așadar, nu trebuie să prelungească viața trupească a omului cu orice preț (călcând pe cadavre, la propriu chiar, disprețuind lucrarea creatoare a lui Dumnezeu și încălcând dreptul la viață și demnitatea eterne ale altora), ci trebuie să urmărească prevenirea bolilor (sufletești și trupești), ameliorarea suferințelor și vindecarea lor respectând legile naturii și normele creștine de bioetică. Chiar dacă uneori trupul omului nu poate fi salvat din boală și moarte, sufletul lui poate fi salvat prin pocăință din moartea veșnică și din cel mai întunecos iad al patimilor, necredinței și mândriei, acceptând că Dumnezeu știe mai bine ca noi ce ne este de folos pentru mântuire. Deci trebuie să ne tăiem voia proprie (legată de conservarea și prelungirea cu orice chip a vieții trupești, mai ales când pentru aceasta sunt afectate viața vremelnică și cea veșnică ale altui om) ca să împlinim voia lui Dumnezeu care vizează mântuirea noastră a tuturor.

Dumnezeu ne-a dat cele 10 porunci cu titlu obligatoriu, nu facultativ, atenție!, și în ele găsim, pe lângă celelalte: să nu ucizi, să nu furi, să nu poftești nimic din ce este al aproapelui tău (și nu doar soțul, soția sau obiectele exterioare, ci nici organele interne!). Avortul rămâne o crimă odioasă (săvârșită clar sub înrâurirea diavolului – ucigașul de oameni), oricâte pretexte medicale s-ar aduce, iar abuzul de a beneficia de pe urma pruncului ucis (deoarece și pentru el S-a întrupat și S-a răstignit Mântuitorul Iisus Hristos) cu sânge rece adaugă la păcatul crimei și pe cel al profanării templului Duhului Sfânt nezidit de mână omenească. Iar dacă în spatele acestor acțiuni sunt dintru început intenții sinistre de a profita de neștiința oamenilor și de a-i pângări pe cei vii care vin în atingere cu resturi biologice de la cel ucis, fapta îmi pare asemenea cu vrăjitoria cu mort (vezi Molitfele Sfântului Vasile cel Mare), iar pocăința pentru aceste gânduri și fapte rele trebuie să fie pe măsură.

Să nu uităm că în vremea persecuțiilor anticreștine din Imperiul Roman, Mucenicii nu voiau nici să aducă jertfe la statuile împăraților (considerați „pontifex maximus”, adică semizei), zeilor și idolilor păgâni, și nici să mănânce din carnea jertfită/închinată/consacrată lor, păstrându-și sufletul și trupul nepângărite de incantațiile verbale, dedicațiile materiale (jertfele) și duhurile imateriale (rele – demonii) prezente în idolatriile politeiste, tocmai pe temeiul credinței/fidelității lor ferme în Domnul Iisus Hristos – Unicul Dumnezeu adevărat și Împărat adevărat al creștinilor. Să nu uităm nici de persecuțiile din vremurile turcocrației sau ale bolșevismului marxist, când creștinii erau amenințați, chinuiți și torturați (fizic și psihic) ca să-și lepede credința creștină, să o hulească/profaneze (inclusiv prin experimente sinistre de tipul reeducării de la Pitești) și apoi, chipurile, să fie reintegrați social în noua „normalitate” a cezarilor trecători. Și, din nefericire, creștinii sunt și în zilele noastre (chiar de dinaintea „pandemiei”) amenințați, discriminați, persecutați, maltratați și chiar uciși pentru simpla lor identitate spirituală la care nu vor să renunțe (tocmai pentru L-au gustat pe Cel fără de moarte) ca să aibă un viitor terestru (iluzoriu oricum) în „comuniune” cu tot felul de amețiți, rătăciți și îndrăciți…

Judecata de obște

Să nu ne lăsăm amăgiți! Dumnezeu, chiar dacă este îndelung răbdător, nu Se lasă batjocorit, ci vine și răsplătește după dreptate, fiecăruia după inima și faptele lui (vezi Apoc. 22, 12). Iar Biserica așteaptă cu nădejde această zi a Judecății celei drepte în stare de rugăciune și trezvie. Doar iubindu-L statornic, stăruitor, și unindu-se neîncetat cu El în Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, Biserica Lui Hristos Îi rămâne fidelă Lui pentru totdeauna. Ea nu trebuie să se lase nici amăgită de promisiunile multicolore și nici intimidată de huiduielile isterice și calomniile obraznice (care nu depășesc doar limita bunului simț, ci intră și în sfera penalului, la amenințare, hărțuire și șantaj) ale agenților diavolului, indiferent de ce scaune ocupă vremelnic și ce măști/haine/grade poartă aceștia. Mai mult decât atât, prin definiție, Biserica nu poate dansa, după partitura unor psihopați vanitoși interpretată de lăutarii propagandiști din mass-media, la carnavalul sinistru/diabolic al Marii Resetări ateist-transumaniste mondiale care are ca scop, limpede pentru toți acum, nu însănătoșirea reală a oamenilor, ci tocmai opusul ei: înrobirea, îmbolnăvirea, îndoctrinarea și desfigurarea lor, poate chiar veșnică.

De asemenea, în încheiere, merită subliniat faptul că exonerarea de orice răspundere a companiilor Pharma-Tech (producătoare de smart vaccs și smart pills), inconsecvența, incompetența, ipocrizia (inclusiv lipsa de transparență a contractelor cu Pharma-Tech) și corupția „specialiștilor” și „autorităților” responsabile cu propaganda macabră a plandemiei sunt deja la vedere, iar vocile personalităților științifice care contestă (bine argumentat) teoriile oficiale și măsurile absurde și totalitare (legate și de „pandemie”, nu doar de vaccinare) sunt tot mai mult acoperite (de urletele influencerilor încolonați și radicalizați), mărturiile lor fiind cenzurate și chiar eliminate din prim planul mediatic, ca să nu zic și de prigonirea lor în lumea medicală și academică. Asta arată foarte limpede că „vaccinurile” sunt eficiente (aduc profit uriaș – 1000 $/secundă!) și sigure (dau imunitate) doar pentru corporațiile transnaționale Pharma-Tech producătoare și pentru protejații/sponsorizații lor bine plasați între „autoritățile” locale (politicieni, medici, polițiști și jurnaliști), adică pentru instrumentele implementării Marii Resetări planetare.

*

Dacă vreți, pentru lămurire/confirmare și aprofundarea cunoștințelor, puteți citi singuri documentele oficiale (cu declarațiile și planurile mai-marilor lumii), mărturiile părinților duhovnicești, studiile științifice și alte articole (orientative) enumerate mai jos. Veți vedea că mulți preoți, medici și cercetători și-au pus și întrebări (referitoare la „pandemia” actuală) cu mult înaintea mea. Respirați calm și reflectați, evaluați limpede, rugați-vă Atotbunului Dumnezeu și alegeți ce veți face! Analizați comportamentul agresiv și abuziv al „autorităților” din lumea întreagă care încearcă să impună peste tot vacciparea obligatorie (denigrând pe toți marii savanți și medicii care sunt rezervați/sceptici și precauți, dar care au folosit tratamente antiCovid eficiente și ieftine, jertfindu-se pentru pacienții lor), ura dintre oameni și anularea consimțământului personal sub pretextul „mai binelui” comunitar („for the good of humanity”). Încercați să înțelegeți, dincolo de reclamele/lozincile sclipitoare ale Marii Resetări, care sunt scopurile, mijloacele și consecințele (trupești și duhovnicești ale) înregimentării tuturor în lagărul politico-medical-digital global din „minunata lume nouă” (Brave New World) a viitorului, unde „autoritățile” vor să-L alunge pe Dumnezeu din om (inclusiv folosind mincinoasa retorică a „nou-vorbei” de programare neuro-lingvistică), redefinindu-i valorile și înlocuindu-i viața spirituală cu cea virtuală, și unde propaganda activă și robia/obediența deplină a fiecărui om devin singurele semne de „bună purtare” în ochii stăpânirii, asigurându-i un scor social bun, demn de o viață socială „fericită”. Nu uitați că miza este sufletul vostru nemuritor și viața lui veșnică! Și gândiți-vă bine ce alegeți! Cât încă mai este timp, alegeți-L pe Dumnezeu și lucrați/umblați pentru mântuirea sufletului vostru. „Umblaţi cât aveţi Lumina ca să nu vă prindă întunericul. Căci cel ce umblă în întuneric nu ştie unde merge.” (Ioan 12, 35)

Cum rezistăm?
Care sunt armele creștinilor?
Răbdare, rugăciune și mărturisire

Domnul Hristos ne spune: „Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel ce rămâne întru Mine şi Eu în el, acela aduce roadă multă, căci fără Mine nu puteţi face nimic. (Ioan 15, 5). Deci doar uniți cu El prin Duhul Sfânt și Iubitor, având înțelepciunea și puterea Lui, vom putea călca „peste şerpi şi peste scorpii, şi peste toată puterea vrăjmaşului” (Luca 10, 19), biruind luptele din afară și temerile dinăuntru (vezi II Cor. 7, 5). Iar această prezență a Mântuitorului în noi o întreținem prin credință, nădejde și dragoste, prin rugăciune și trezvie.

Pogorârea Sfântului Duh peste Apostolii uniți în rugăciune

Pe de o parte, să facem și noi, cu credință și statornicie, tot ce putem (spiritual și medical) ca să ne grăbim vindecarea/îndreptarea atât nouă, cât și apropiaților noștri la fel de expuși și de vulnerabili! Pătimirea noastră în boli, apoi vindecarea și imunizarea noastră la boli au loc, cum ziceam, sub puterea și purtarea de grijă a lui Dumnezeu (Creatorul, Mântuitorul, Tămăduitorul, Sfințitorul – Părintele nostru iubitor) atât la nivel personal, cât și social. Noi trebuie să revenim prin pocăință la o viață curată, naturală, atât material (biologic și psihologic), cât și duhovnicesc/spiritual. Dar în primul rând spiritual, iubindu-L și căutându-L pe Dumnezeu, Împărăția și dreptatea Lui (vezi Matei 6, 33) și împlinind poruncile Lui dătătoare de viață. Acest exercițiu constant/cotidian al trăirii lui Dumnezeu ne ascute discernământul și putem observa uneltirile vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, adică putem distinge cursele diavolului (dincolo de cosmetizările/măștile lor exterioare atrăgătoare) și ne putem feri la timp de ele. Altfel, căzând în înșelare, riscăm să luăm răul machiat drept bine și să vestim minciuna în locul Adevărului, iar din păstori să devenim răpitori ai turmei înțelegătoare a Domnului Hristos, vinovați de sminteală și dezbinare, iar mustrarea profetică ajunge să ni se potrivească pe drept cuvânt: „Vai de cei ce zic răului bine şi binelui rău; care numesc lumina întuneric şi întunericul lumină; care socotesc amarul dulce şi dulcele amar!” (Isaia 5, 20)

Pe de altă parte, cu toții ne întrebăm: dar cum putem rezista în fața represiunii totalitare? Tot prin iubire (dacă privim în urmă la pătimirile Bisericii în vremea comunismului și luăm aminte la ele), străduindu-ne să păstrăm „unitatea Duhului întru legătura păcii” (Efes. 4,3), căci în unire suntem mai puternici, mai ales că ne dorim o unire în Duh și în Adevăr, în Biserica Lui Dreptslăvitoare, după cum Însuși Domnul a zis: „unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor” (Matei 18, 20). Dar cum să contracarăm frica și ura injectate de propaganda bolșevică în noi și în sufletele semenilor? Prin rugăciune smerită, iertare și înțelegerea neputinței și a căderii semenilor în înșelăciune din lipsa trezviei și discernământului. Dialogul calm, fără istericale și condamnări virtuale la stâlpul infamiei, ajută și el mult, chiar poate conduce la lămurirea și trezirea multora din vraja și instigarea vicleană a propagandei.

Hristos Dumnezeu este Adevărul și pe El trebuie să-L căutăm/iubim cu toată ființa ca pe izvorul vieții noastre duhovnicești/personale și liturgice/sociale, chiar dacă El ne-a prevenit că vom trece prin încercări în viața asta. Diavolul, însă, vrea să ne amăgească cu promisiuni de bunăstare din lumea aceasta, doar-doar să ne prosternăm înaintea lui și să-l urmăm (vezi Matei 4, 8-9). Așadar, merită oare, pentru un avantaj temporar condiționat, să ne încolonăm docili la toate comenzile cezarului (care vrea să ne ofere o falsă normalitate, cu privilegii discreționare), lepădându-ne de Hristos și de legea Lui, de darurile și de demnitatea Lui? Îi dăm cezarului doar ce-i al lui, atât, nu ce pretinde el în plus cu viclenie, fără să aibă dreptul. Căci inima noastră și viața noastră lui Hristos Dumnezeu I le dăm! Oare mucenicii de altădată ce au făcut, pe cine iubeau mai mult și-l ascultau: pe Hristos – Dumnezeu cel Veșnic sau pe cezarul cel vremelnic? Sus să avem și noi inimile!

Întăriţi-vă şi nu vă temeţi! Iată, Dumnezeul nostru cu judecată răsplăteşte şi va răsplăti; El va veni şi ne va mântui.” (Isaia 35, 4)

Privegheaţi dar în toată vremea rugându-vă, ca să vă întăriţi să scăpaţi de toate acestea care au să vină şi să staţi înaintea Fiului Omului.” (Luca 21, 36)

Privegheaţi, staţi tari în credinţă, îmbărbătaţi-vă, întăriţi-vă!” (I Corinteni 16, 13)

În sfârşit, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi întru puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotriva uneltirilor diavolului. Căci lupta noastră nu este împotriva trupului şi a sângelui, ci împotriva începătoriilor, împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii, care sunt în văzduh. Pentru aceea, luaţi toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta împotrivă în ziua cea rea, şi, toate biruindu-le, să rămâneţi în picioare. Staţi deci tari, având mijlocul vostru încins cu adevărul şi îmbrăcându-vă cu platoşa dreptăţii, și încălţaţi picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia păcii. În toate luaţi pavăza credinţei, cu care veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele arzătoare ale vicleanului. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni şi de cereri, şi întru aceasta priveghind cu toată stăruinţa şi rugăciunea pentru toţi sfinţii.” (Efes. 6, 10-18)

Deci, smeriţi-vă sub mâna cea tare a lui Dumnezeu, ca El să vă înalţe la timpul cuvenit. Lăsaţi-I Lui toată grija voastră, căci El are grijă de voi. Fiţi treji, privegheaţi! Potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită, căruia staţi împotrivă, tari în credinţă, ştiind că aceleaşi suferinţe îndură şi fraţii voştri în lume. Iar Dumnezeul a tot harul, Care v-a chemat la slava Sa cea veşnică, întru Hristos Iisus, El însuşi, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va duce la desăvârşire, vă va întări, vă va împuternici, vă va face neclintiţi. A Lui fie slava şi puterea în vecii vecilor. Amin!” (I Petru 5, 6-11)

*

Materiale documentare aflate la îndemâna tuturor

Klaus Schwab – The Great Reset (PDF)

World Economic Forum –
The Internet of Bodies is here.
This is how it could change our lives

Forbes –
What Is The Internet Of Bodies? And How Is It Changing Our World?

Pr. Jean Boboc – TRANSUMANISMUL DECRIPTAT
– Metamorfoza navei lui Tezeu

RAND – What Is the Internet of Bodies?

ID2020 – Certification Mark

ID2020 – Immunization: an entry point for digital identity

ID2020 and partners launch program to provide digital ID with vaccines

What is Internet Of Bio Nano Things (IoBNT)
and How Secure Is It?

The ‘great reset’ meets the Internet of Bodies:
manipulating human behavior with authoritarian surveillance

The Internet of Bodies: Opportunities, Risks, and Governance (PDF)

Your digital identity can be used against you in the event of a great reset

Vaccinarea – bază pentru identificarea globală digitală (video)

Biometric Tracking Can Ensure Billions Have Immunity Against Covid-19. It’s also a potential security and data privacy nightmare

The Perils of Connecting Our Bodies to the Internet

The ‘Internet of Bodies’ is Setting Dangerous Precedents

The Internet of Bodies Will Change Everything, for Better or Worse

*

Brevetul aprobat în SUA nr. 11.107.588 B2
pentru monitorizarea oamenilor vaccinați antiCovid

Recent Progress in Nanotechnology for COVID-19
Prevention, Diagnostics and Treatment

An Intro to Nanotechnology:
What is Molecular Communication?

Cause of Death After COVID-19.
Vaccination Undeclared Components of the COVID-19 Vaccines

Toxicity of Nanoparticles
on the Reproductive System
in Animal Models: A Review

Bioresorbable Metals for Biomedical Applications: From Mechanical Components to Electronic Devices

PRIMUM NON NOCERE
Experiment detectare în corp a unui smart device (Bluetooth)

Biophysicist Guillermo Iturriaga on the electric field
that AstraZeneca’s misnamed vaccine generates

Dr. Carrie Madej: First U.S. Lab Examines „Vaccine” Vials, HORRIFIC Findings Revealed

Is There “A Thing” in COVID Vaccines?

http://www.verite-covid19.fr/

Adevărul pentru care dr. Jean-Bernard Fourtillan
a fost întemnițat la psihiatrie (Video subtitrat – AICI)

*

57 Top Scientists and Doctors Release Shocking Study on COVID Vaccines and Demand Immediate Stop to All Vaccinations

MANIFESTUL INTELECTUALILOR din România împotriva vaccinării obligatorii: Virgiliu Gheorghe, dr. Anca Nițulescu, dr. Mihaela Secară, dr. Geanina Hagima, dr. Mihai Tîrnoveanu, dr. Adrian Cacovean, Iulian Capsali și sute de alți semnatari

Declarația medicilor și a oamenilor de știință
după Summitul de la Roma, sept. 2021

Cât de sigure sunt vaccinurile anti-Covid-19?

Propunere de rezoluție a Parlamentului European
referitoare la instituirea unui Fond european de despăgubire
a victimelor vaccinurilor împotriva COVID-19

Cercetătorii de la Harvard spun că vaccinurile anti-COVID-19
ar putea altera permanent ADN-ul genomic uman

Siguranța și nesiguranța vaccinurilor anti-COVID-19

Studiu israelian: imunitatea naturală este de 27 de ori mai puternică
decât cea indusă de vaccinurile anti-COVID

Geert Vanden Bossche, somitate în domeniul vaccinologiei: „Vaccinarea poate transforma COVID-19 într-o armă biologică de distrugere în masă”

Apelul disperat al unui medic împotriva Vaccinării Obligatorii: Nu impuneți cu forța un Remediu mai periculos decât Boala!

Epidemiologul John Ioannidis de la Stanford University despre erorile măsurilor restrictive în pandemie

Dr. Joseph Mercola: Cât de eficiente sunt, de fapt, injecțiile Covid?

Dr. Joseph Mercola: Atacul fără precedent asupra științei și controlul autoritar care transformă societatea într-un lagăr medical

AVERTIZARE: Vaccinurile COVID pot cauza o „avalanșă” de boli neurologice – STUDIU DETALIAT oferit de ActiveNews din analizele dr. Joseph Mercola

VACCINURILE ANTI-COVID accelerează ÎMBĂTRÂNIREA
și vor fi și mai LETALE dacă sunt REPETATE

Ce spune știința despre pandemie și nu se spune la televizor

„The Human Bomb”:
Effects of mRNA „Vaccination” on Unvaccinated People?

Microcip subcutanat: nouă legislație europeană, în termen de doi ani fiecare dintre noi va trebui să o facă.

*

Pr. Savvas Aghioritul – mărturisiri ale unor preoți vaccinați

Părintele FILOTEU, starețul Mănăstirii CARACALU din Muntele Athos, despre PANDEMIA COVID și VACCIN: „FORȚELE ÎNTUNERICULUI ÎȘI URMĂRESC SCOPUL FINAL. Noi am fost pregătiți pentru acest lucru prin Apocalipsa Sfântului Ioan Evanghelistul”

Scrisoarea Starețului athonit Eftimios din Kapsala – Un cuvânt de încurajare foarte echilibrat de la un mare trăitor din Muntele Athos, urmaș al Sfântului Paisie Aghioritul

Gheronda Eftimie Aghioritul – DESPRE VACCINAREA OBLIGATORIE

Despre boală, frică și vindecare

De ce un creștin ar trebui să fie precaut
în privința vaccinării anticov, mai ales că există deja
soluții eficiente și ieftine de prevenire și tratament?

Cardinalul Vigano – LIBERA NOS A MALO (Izbăvește-ne de cel rău)

Edward Pentin – Enrolled in the Religion of Fear

*

Revoluția înaintează. Ce putem face?

http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/facebook-si-google-impreuna-in-campania-Facebook si Google, impreuna in campania pentru ELIMINAREA ANONIMITATII PE INTERNET: “Cei care nu-si dezvaluie identitatea trebuie sa dispara”!/ MASS-MEDIA in ghearele ”mogulilor” DIGITALI/ Terorismul in era internetului/ Inca un test social media reusit: revolta spontana Twitter la Hollywood (Stiri internet si retele sociale, 30 iulie 2011)

OPINII #In-numele-Libertatii. CENZURA COVID, semnele intoarcerii in forta a POLITIEI GANDIRII, a TURNATORIEI GENERALIZATE si a jinduirii dupa “tatuci” salvatori. ASASINAREA DEZBATERII PUBLICE si linsajul vocilor alternative. GENERATIA “MARELUI INCHIZITOR”, pentru care LIBERTATEA celuilalt este un AFRONT/ “Cine hotaraste ca sunt STIRI FALSE? Cei care detin PUTEREA. Fix la fel cum, pe vremuri, Europa Libera era interzisa de comunisti”

PAȘAPORTUL PENTRU DISTOPIA ORWELLIANĂ PERFECTĂ. Cum se intersectează proiectul „COVI-PASS”, pașaportul digital pentru sănătate, cu viziunile lui Bill Gates/ EDWARD SNOWDEN despre extinderea supravegherii sub pretextul combaterii pandemiei: SE CONSTRUIEȘTE ARHITECTURA OPRESIUNII

MAREA RESETARE, ALEGERILE DIN SUA ȘI VACCINAREA ANTI-COVID GLOBALĂ. Cum suntem mânați de elitele „omnisciente” spre noua – și ultima – UTOPIE TOTALITARĂ/ Românii ar fi cei mai favorabili „dezvoltării capacității creierului” prin IMPLANTAREA UNUI CIP

“7 MILIARDE DE SUSPECȚI. SOCIETATEA SUPRAVEGHERII” – documentar ARTE despre emergența TOTALITARISMULUI DIGITAL (Video). Recunoaștere facială, sistemul CREDITULUI SOCIAL și REEDUCARE pe bază de algoritmi și cod de bare/ “SĂ NE RECUPERĂM DATELE” – documentar RAI despre sclavia digitală. TEHNOLOGIA SUPRAVEGHERII – COMPONENTĂ ESENȚIALĂ A ”NOII NORMALITĂȚI”?

CE URMEAZA SI CUM SE SCHIMBA VIATA DUPA CORONAVIRUS? Declaratii sincronizate de tip PROGRAMATIC ale unor “profeti” apartinand ELITELOR NOII ORDINI (Noul Star ANDREW CUOMO si „batranii” Gordon Brown, Kissinger, Roubini): “Nu o sa mai fim niciodata la fel! Nu ne vom mai intoarce la normalitate!”. GUVERN MONDIAL, CONTROL ELECTRONIC TOTAL, continuarea masurilor de DISTANTARE SOCIALA si de SUPRIMARE A LIBERTATILOR, mare depresiune economica (si VIDEO)

NOUL TOTALITARISM PATOLOGIZAT sau Bine ați venit în Minunata Nouă Normalitate

RĂZBOIUL MONDIAL AL “ELITEI” BOGAȚILOR CU POPULAȚIA LUMII – o privire fugitivă a unui “insider” american printre SCENARIILE URMĂTOARELOR CRIZE, IMINENTE, provocate de “artizanii” MARII RESETĂRI. “Lucrurile sunt similare cu 1914 sau 1939. ELITELE FAC TOT CE LE STĂ ÎN PUTERE PENTRU A SPORI FRICA. Frica pentru sănătatea ta, frica de terorismul intern, frica de nesupunere, frica de distrugerea planetei”

*

Un gând despre „Îndemn la reflecție (încercare de eseu la vremuri de cernere)

  1. P. Mihail Autor post

    Dumnezeu, Creatorul și Mântuitorul nostru, ne învață să iubim pe Dumnezeu cu toată ființa, iar pe semenii noștri ca pe noi înșine. De ce etalonul iubirii semenilor și al responsabilității față de ei este iubirea și responsabilitatea față de noi înșine? Pentru că a ne iubi pe noi înșine în sensul biblic/creștin înseamnă a prețui chipul lui Dumnezeu în noi înșine ca dar suprem oferit de Dumnezeu nouă (odată cu demnitatea și nemurirea lui), străduindu-ne să nu facem acest dar de ocară, să nu-l batjocorim. Iar această prețuire (a chipului lui Dumnezeu din noi înșine) exersată prin virtuți se transformă în prețuirea chipului lui Dumnezeu din ceilalți, adică cinstirea Creatorului și Dăruitorului Dumnezeu se manifestă din noi către semeni prin iubire. Și cu cât înțelegem mai mult iubirea și darul lui Dumnezeu către noi (adică ne iubim pe noi înșine în sens creștin, nu în mod egoist/egocentric), cu atât sporim și în iubirea semenilor, dorindu-le și lor bucuria și binecuvântarea lui Dumnezeu pe care am primit-o noi, însă fără să-i agresăm în vreun fel.

    Așadar, nu poți iubi/respecta pe semeni înainte de a te iubi pe tine ca dar suprem și chip nemuritor al lui Dumnezeu, făcându-ți chiar ție rău sub presiunea propagandei mincinoase (susținute chiar și de papa și de alți înșelați locali cu pretenții filozofico-teologale) a vinovăției pentru îmbolnăvirea celorlalți când nu te „vaccinezi” la comanda lor (mai ales când știi cât de nesigur sau chiar nociv uneori este „vaccinul” în mod real). Or, primul de care sunt responsabil în fața lui Dumnezeu sunt eu însumi și de sănătatea mea integrală (suflet și trup) trebuie să mă preocup cu prioritate. Apoi, vaccinul mie trebuie să-mi ofere imunizare/protecție completă în fața bolii, nu altora, că doar eu sunt primitorul lui. Este chiar curios cum eficiența acestui vaccin este dată de cei care nu-l fac! Uau! Nu fac nici o faptă bună dacă (mai ales știind destule despre nesiguranța, ineficiența și chiar riscurile vaccinului), merg să mă injectez pe mine, chipurile, pentru siguranța și sănătatea semenilor, de care ei trebuie să se preocupe în dreptul lor cu prioritate… Și sănătatea, ca și iubirea, este o alegere/nevoință personală și nu o obligație impusă din afară. Iar cu cât obligația din afară e mai constrângătoare, cu atât mai ferm trebuie să înțeleg că altul este scopul vaccinării. Și cu atât mai mult trebuie să refuz ceva ce mi se impune cu forța, condiționându-mi viața și profanându-mi demnitatea și libertatea dăruite de Dumnezeu.

    Apreciat de 1 persoană

Comentariile nu sunt permise.