Arhive pe categorii: Profeții mesianice

Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos – 25 decembrie

Fecioara astăzi, pe Cel mai presus de fiinţă naşte
şi pământul peştera Celui Neapropiat aduce.
Îngerii cu păstorii slavoslovesc
şi magii cu Steaua călătoresc.
Că pentru noi s-a născut Prunc Tânăr,
Dumnezeu, Cel mai înainte de veci.

(Condacul Nașterii Domnului)

Marturiile icoanei – Nasterea Domnului (PDF)

* * *

*

Cuvânt la Duminica de după Nașterea Domnului
(Articol din revista Lumea Monahilor, Ianuarie 2019 pg. 10-17)

Predica din Duminica de după Nașterea Domnului, 28 decembrie 2014
Predica din Duminica de după Nașterea Domnului, 30 decembrie 2012

*

Două didahii ale Sfântului Antim Ivireanul

Cuvânt de învăţătură
la Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos

– I –

„Că nu pre îngeri cândva au luat, ci sămânţa lui Avraam au luat”, zice fericitul Pavel în 2 capete cătră evrei.

Doao firi mai alése şi mai de cinste au făcut Dumnezeu, adecă cea îngerească şi cea omenească; căci că pre înger şi pre om i-au făcut Dumnezeu după chipul Său, precum zice la capul cel dintâi al Facerii: „Să facem om după chipul nostru şi după asămânare.”. Însă nu pentru trup, ci pentru suflet iaste făcut omul după chipul lui Dumnezeu, căci că Dumnezeu nu are trup, ci iaste duh, după cum zice Hristos: „Duh iaste Dumnezeu.”. Îngerul încă iaste duh, că aşa zice prorocul David: „Cela ce face pre îngerii Săi duhuri.”. Şi sufletul omului iaste duh, că iarăşi acestaşi proroc zice: „Lua-vei duhul lor şi să vor sfârşi şi în ţărâna sa să vor întoarce.”.

Dumnezeu iaste nevăzut, îngerul iaste nevăzut şi sufletul omului iaste nevăzut. Dumnezeu iaste nemuritoriu, îngerul iaste nemuritoriu şi sufletul omului iaste nemuritoriu. Dumnezeu are înţelégere şi voe, îngerul are înţelégere şi voe şi sufletul omului are înţelégere şi voe.

Continuă lectura

Profețiile mesianice ale Vechiului Testament (vestirile despre Domnul Iisus Hristos – Unsul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii)

Înaintea Praznicului Nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Biserica Ortodoxă îi pomenește în luna decembrie pe mulți dintre Sfinții Prooroci ai Vechiului Testament precum și pe Drepții și pe Strămoșii după trup ai Domnului. Aceștia, prin viața și învățătura (profețiile) lor, au fost precursori, pregătitori și vestitori ai venirii lui Dumnezeu în trup, și de aceea Biserica ne pune înainte cuvintele lor pentru a înțelege că Dumnezeu a săvârșit toate actele importante din istoria mântuirii noastre nu la întâmplare (condiționat de evenimente circumstanțiale haotice), ci după un plan (program) bine stabilit, ele fiind anunțate cu precizie cu mii și sute de ani înainte.

nasterea-domnului

Consider că una din datoriile fundamentale ale creștinilor este să cunoască PROFEȚIILE MESIANICE din Vechiul Testament despre Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca să nu cadă în vreo înșelare/diversiune a dușmanilor Lui care vor să propună lumii alt mesia, alt salvator (de fapt pe antihrist), răstălmăcind Scripturile. Știm că după Învierea Sa, Mântuitorul Hristos, pe drumul spre Emaus, „începând de la Moise şi de la toţi proorocii, le-a tâlcuit lor (ucenicilor Săi tulburați – Luca și Cleopa), din toate Scripturile cele despre El”. Apoi și celorlalți 10 adunați (fiindcă lipsea Toma dintre ei), Iisus le-a zis: „Acestea sunt cuvintele pe care le-am grăit către voi fiind încă împreună cu voi, că trebuie să se împlinească toate cele scrise despre Mine în Legea lui Moise, în prooroci şi în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să priceapă Scripturile. Şi le-a spus că aşa este scris şi aşa trebuie să pătimească Hristos şi aşa să învieze din morţi a treia zi.” (Luca 24, 27, 44-46). Deci Însuși Mântuitorul vrea ca ucenicii Lui să-l (re)cunoască și prin Scripturi, nu doar prin Sfintele Taine și învățăturile Bisericii, precum și prin virtuțile personale (împlinirea poruncilor lui Hristos), ca să fie întemeiați în cunoașterea planului mântuitor al lui Dumnezeu și să nu fie păcăliți în înfruntările viitoare cu proorocii și hristoșii mincinoși ucigași de suflete.

Dă clic pentru a accesa profetiile-vechiului-testament-si-implinirile-lor.pdf

A se vedea și articolele de mai jos:

https://doxologia.ro/biblioteca/articole-teologice/profetii-mesianice-la-profetii-mari

https://doxologia.ro/biblioteca/articole-teologice/profetii-mesianice-la-profetii-mici

http://www.cuvantul-ortodox.ro/category/profetii-vechiului-testament-trambitele-duhului/.