Arhive pe categorii: Sorin Dumitrescu

Înălțarea Sfintei Cruci – învățături duhovnicești (Lemnul și semnul Fiului Omului și slava Bisericii)

Mântuieşte, Doamne, poporul Tău
şi binecuvintează moştenirea Ta;
biruinţă binecredincioşilor creştini
asupra celui potrivnic dăruieşte.
Şi cu Crucea Ta păzeşte
pe poporul Tău.
(Troparul Sfintei Cruci)

Părintele Chiril Lovin – Predică la Priveghere, 13 sept. 2011
Predică la Sfânta Liturghie, 14 sept. 2011
Predică la Sfânta Liturghie, 14 sept. 2013
Predică la Privegherea Duminicii de după Înălțarea Sfintei Cruci, 14 sept. 2013

*

Sorin Dumitrescu – Cateheza „Înălțarea Sfintei Cruci” – 16 sept. 2010
Cateheza „Sfânta Cruce, darul lui Dumnezeu și păzitoarea creștinilor” – 15 sept. 2011

Nașterea Maicii Domnului – Cuvinte de învățătură

Naşterea ta, de Dumnezeu Născătoare Fecioară,
bucurie a vestit la toată lumea
că din tine a răsărit Soarele dreptăţii,
Hristos Dumnezeul nostru
și dezlegând blestemul a dat binecuvântare
şi stricând moartea, ne-a dăruit nouă viaţa veşnică.

(Troparul Nașterii Maicii Domnului)

Predică după Sfânta Liturghie, 8 sept. 2013
Predică la Priveghere Nașterea Maicii Domnului, 7 sept. 2011
Sorin Dumitrescu – Cateheza „Maica Domnului – izvor de rugăciune, har și sfințenie”, 8 sept. 2011

Sfinții Martiri Brâncoveni – Stâlpi ai Ortodoxiei românești

Icoana Sfinților Martiri Brâncoveni – Sorin Dumitrescu

„Cel ce pentru dreapta credință și pentru neam, te-ai învrednicit
a suferi moarte de martir, împreună cu fiii tăi
Constantin, Ștefan, Radu și Matei și cu sfetnicul Ianache,
dreptcredinciosule Voievod Constantine,
roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.”

*

Modelul iconic al muceniciei Brâncovenilor
sau despre „alternativa unei frumuseţi în stare să întreacă oroarea”
– Acad. Sorin Dumitrescu

*

*

*

https://irinamonica.wordpress.com/2014/08/16/martirii-brancoveni-mladite-ale-crucii-lui-hristos-ioan-alexandru-despre-martiriul-sfintilor-brancoveni-in-sufletul-poporului-s-a-zidit-icoana-lor-cu-chip-luminat-model-al-jertfelnicie/

Adormirea Maicii Domnului – cateheze și predici

Întru naştere Fecioria ai păzit,
întru Adormire lumea nu ai părăsit,
de Dumnezeu Născătoare;
mutatu-te-ai la Viaţă, fiind Maica Vieţii
şi cu rugăciunile tale,
izbăveşti din moarte sufletele noastre.

Cateheza din 12 august 2010 – Sorin Dumitrescu
Predică din 15 august 2019

*
Alte predici și cateheze găsiți pe site-ul cateheze.wordpress.com.


*
Predici ale Sfântului Antim Ivireanul la Adormirea Maicii Domnului

Cazanie la Adormirea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu [1]

Pohta şi dragostea ce văz la această cinstită şi sfântă adunare mă îndeamnă şi neştiind a vorbi, măcar că vorba mea nu iaste vrédnică niciodată ca să îndulcească cu vreun mijloc auzirile ascultătorilor, iar încăş Domnul Hristos, Carele au săturat cu 5 pâini 5.000 de suflete şi au îndreptat sărăciia şi neputinţa ucenicilor Lui cu bogăţiia darului Său, Acelaş şi înaintea dragostei voastre, prin mijlocul vorbelor méle céle neritoricite va întinde masă duhovnicească.

De multe ori au stătut în socoteala mea, ca doară aş putea afla ceva nou să zic întru cinstea şi lauda Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Mariei, dară n-am putut afla nimica. Nu doară că nu sânt cuvinte multe şi de multe feliuri de vorbe a să grăi întru lauda mărirei ei, ci pentru că fiind mintea mea turburată de norul neştiinţii şi mai vârtos întunecată de socoteala dumnezeeştilor şi prealuminatelor ei daruri, îmi înfruntez şi-mi ticăloşesc nevredniciia şi neştiinţa învăţăturii méle. Că de vréme ce cei învăţaţi şi pedepsiţi întru bunătăţi stau de să miră de mărirea ei, dară eu, cel neînvăţat şi departe de toate bunătăţile, ce voiu face?

Continuă lectura

Cateheza ”Noi și icoana” – 15.04.2010

Cele mai importante pasaje din cuprinsul catehezei (mai puțin câteva care sunt legate de exemplificări grafice  și care nu se aud prea bine) se pot asculta aici:

http://www.trilulilu.ro/PustnicuDigital/dd403fbbbef4ff