Arhive pe categorii: Istorie

Pr. Bogdan Florin Vlaicu – Cursul 37 de vindecare sufletească la vremea crizei cu mască – 2.07.2021 (elementele revoluțiilor anticreștine, reeducarea comunistă, propagandă)

Cursul 37 de vindecare sufletească la vremea crizei cu mască: o dezbatere cu invitații mei speciali, părintele arhimandrit Mihail Stanciu de la mănăstirea Antim din București, doctorand în teologie și inginer, Mircea Stănescu, istoric și doctor în filosofie, autorul trilogiei „Reeducarea în România comunistă”, și Dragoș Marcu, istoric și jurist, despre reeducarea din închisorile comuniste, relevanța ei pentru actualitate și sfinți români care au trecut prin acel iad penitenciar. Vă propunem o abordare documentată a acestor subiecte, o evaluare a perioadei pe care o traversăm, soluții la provocările spirituale adresate de acestă criză, o dezbatere liberă despre situația actuală și răspunsuri la întrebări care vă tulbură pacea sufletească, argumentate cu precizări ale specialiștilor din diferite domenii.

18 ianuarie 1821 – începutul Revoluției lui Tudor Vladimirescu

Cu ocazia aniversării bicentenarului Revoluției lui Tudor Vladimirescu din 1821 (care a avut ca prim efect eliminarea domnitorilor fanari(h)oți de pe tronul Țării Românești), dăm spre publicare articolul domnului Adrian Iscru (fiul reputatului profesor Gheorghe Iscru) referitor la drapelul Revoluției din 1821.

O nouă reconstituire a Drapelului Revoluției din 1821[1],
steag al Țării Românești, simbol al unității naționale

Reconstituirea oricărui document, înscris, obiect sau simbol ce are legătură cu istoria națională, indiferent de momentul refacerii lui, este o bucurie uriașă, dar și un omagiu adus celor care au zidit, cu jertfe imense, statul național român modern sau care au păstrat, din Antichitate, apoi în Evul Mediu și epoca modernă, statalitatea, credința strămoșească, limba și hotarele țării, atât cât s-a putut.

Apropiindu-ne cu pași repezi de bicentenarul Revoluției din 1821, prioritatea, în ceea ce ne privește, a fost să punem la punct câteva aspecte de amănunt, dar destul de importante, legate de anul 1821, astfel încât să putem omagia și comemora evenimentele acelor vremuri, dar și pe cei care s-au jertfit pentru națiunea română și Biserica strămoșească, având ca unic obiectiv emanciparea/reclădirea statalității grav afectată de veacul turco-greco-levantin (fanariot).

Un obiectiv important în această direcție a fost o refacere a drapelului revoluției din 1821. Înainte de a explica micile noastre observații și modificările aduse imaginii de ansamblu a drapelului, trebuie să reamintim că cea mai recentă copie a acestui drapel a fost realizată în 1981[2], când se împlineau 160 de ani de la Revoluția lui Tudor Vladimirescu, de către soții Olivia și Alexandru Strachină. Soții Strachină au reprodus drapelul revoluției la dimensiuni reale, în tehnica broderiei după un model pictat, pe pânză din mătase românească, foarte fină. Precizăm că Olivia Strachină a fost și va rămâne unul dintre cei mai buni autori de reproduceri români, poate singura de foarte mare valoare la noi în țară, iar munca sa se regăsește nu doar în facsimilul drapelul revoluției din 1821, ci și în reconstituirea unui număr foarte mare de documente, o bună parte dintre ele aflate la Muzeul Național de Istorie al României.

Continuă lectura

Constatările Comisiei de Anchetă (privind fraudele din avutul public săvârșite de Carol al II-lea) constituite în 1941 de Ion Antonescu. Cât a furat Carol al II-lea?

Că tot i-am văzut pe muulți ipocriți, cu sau fără diverse uniforme (de culori variind între alb și negru), că se încolonau zgomotos cu ceva vreme în urmă la concursul de jelire națională a unui Hohenzollern apostat de la funcția și datoria sa „regală” de a iubi poporul român…

Raportul comisiei, împărțit pe patru capitole a constatat numeroase abuzuri și ilegalități.

Primul capitol, intitulat Daruri, avantagii și subvenții primite de la particulari, arăta că fostul suveran a primit de la particulari o serie întreagă de daruri și avantaje prin care și-a mărit considerabil averea. „Valoarea cadourilor depășea semnificația unor manifestări protocolare sau mărturii de devotament și afecțiune deosebită, devenind pur și simplu mijloace ilicite de îmbogățire în dauna particularilor”.

Întreg articolul poate fi citit aici: Cer și pământ românesc , sursa fiind Ioan Scurtu, Istoria românilor în timpul celor patru regi. Carol al II-lea, editura Enciclopedică, București, 2010.

Din istoria politică recentă a vecinilor. Să luăm aminte! KOSOVO-ul se poate repeta și cu noi!

Nicolae Iorga despre familia Hohenzollern

Consilierul Regal N. Iorga ar fi adus grave ofense Suveranului într-o şedinţă a Academiei, când preşedintele acestei înalte instituţii propusese  ca toţi academicienii să se înscrie în bloc în „Frontul Renaşterii Naţionale” (înfiinţat de Carol al II-lea la 16 decembrie 1938, în locul partidelor politice declarate clandestine). În acel moment, N. Iorga s-a ridicat, spunând că îl surprinde ca tocmai preşedintele să facă o atare  propunere adunării, ca şi cum aceasta ar fi o breaslă de bărbieri, tinichigii sau o asociaţie de funcţionari comerciali. „Nu, domnule preşedinte – a spus în continuare, noi nu suntem o turmă de mameluci, fiecare dintre noi are puterea de discernământ necesară şi prin nimic nu am putea fi constrânşi, ori măcar ademeniţi să comitem un asemenea act. Eu cel puţin, declar de la început, că nu m-aş putea înscrie niciodată în asemenea condiţiuni.”
La strigătele de „destul”, „stai jos!” ale academicienilor, N. Iorga s-a ridicat din nou şi a mai spus că nu vorbeşte numai în calitate de academician, ci şi de istoric şi că dacă este vorba să facă istorie, apoi să mai aştepte puţin, domnii colegi, că vor afla lucruri interesante.
Cu toate protestele asistentei şi fiind des întrerupt de academicieni, N. Iorga a început prin a aminti că:  „În Evul Mediu existau în Germania trei oraşe libere: Hamburg, Lubeck şi Bremen. În Lubeck, printre diferitele familii de evrei conlocuitoare se găseau unele care se numeau „Zollern”, adică familiile din deal, şi spre a nu se confunda cu cele din vale îşi ziceau „Hohenzollern”. Aceşti Hohenzollerni, prin camătă şi tot felul de mijloace specific evreieşti, devenind extrem de bogaţi, au ajuns mai târziu stăpâni ai castelului şi domeniilor de la Sigmaringen, fiind mai târziu înnobilaţi de Margraful Bavariei. Din aceşti Hohenzollerni se trage actuala noastră dinastie, care după cum este şi firesc, poartă nu numai stigmatele rasei evreieşti, dar mai suferă şi de anumite tare care se transmit pe calea ereditară şi periodic din patru în patru generaţii.”
Deşi des întrerupt de asistență, N. Iorga a continuat totuşi, arătând cum în calitatea sa de istoric, a putut stabili că „printre alte boli ale acestei familii se află şi nebunia transmisă invariabil din patru în patru generaţii şi că păcatele au căzut tocmai pe M.S. Regele ca să fie din generaţia celor nebuni Regele Ferdinand a fost deplin sănătos la minte, după cum a fost sănătos şi Regele Carol I, ca şi fratele său, tatăl Regelui Ferdinand. Deşi părintele Regelui Carol şi bunicul Regelui Ferdinand au fost sănătoşi, bunicul Regelui Carol I a fost totuşi nebun, nebunie transmisă astăzi după a patra generaţie, Regelui Carol II. Mai mult încă: toţi aceşti regi ori prinţi nebuni, atunci când au simţit că puterea de vitalitate a sângelui evreesc din vinele lor scade, din cauza rezultatelor încrucişării cu prinţese de sânge arian, au căutat să-şi reconforteze virusul iudaic, prin căsătorii cu evreice.
Aşa a făcut şi străbunicul lui Carol II, care l-a precedat cu patru generaţii şi aşa a făcut şi actualul Rege al României, căsătorit – după cum se ştie, a mai adăugat N. Iorga – cu d-na Lupescu.” Suveranul, informat de propunerea ce urma a fi făcută de preşedintele Academiei, pentru înscrierea în bloc a academicienilor în „Frontul Renaşterii Naţionale”, asculta la microfon (n.n. difuzor) dezbaterile din sala de şedinţe a Academiei.
Auzind cele spuse de N. Iorga, regele l-a trimis la Academie pe colonelul Urdăreanu, ca să-l împiedice de a vorbi mai departe.
Intrând în sala de şedinţe, dl. Urdăreanu s-a dus direct la Iorga pe care l-a ameninţat, spunându-i că toate cele declarate acolo fuseseră auzite de Suveran.
Acesta a spus d-lui colonel Urdăreanu următoarele: „Du-te şi spune stăpânului tău, că profesorul Iorga nu se teme de nimeni, chiar dacă Regele ar porunci să fie ucis şi că toate cele spuse acum la Academie se vor învăţa în viitor în cărţile de şcoală. Chiar dacă voi fi suprimat, cele spuse se vor cunoaşte totuşi în lumea întreagă, deoarece am avut grijă să le trimit mai înainte la Londra, Roma, Paris şi Berlin.” Toate aceste insinuări fac obiectul de discuţie prin toate lojile masonice, loji în care s-ar fi hotărât detronarea Suveranului României.
Tot masonii mai pretind că, pentru ca opinia publică să nu dea crezare celor care s-ar comenta, (Regele) a îmbunat pe N. Iorga, iar la serbarea şi recepţia membrilor Ordinului „Ferdinand”, Suveranul s-a fotografiat întreţinându-se cordial cu acesta.
Arhiva SRI, fond D, dosar 11382, vol. II, f. 181-184

Emisiunea ”Lumina Credinţei” la Radio Antena Satelor, 5 martie 2010 – ”Sfinţii 40 Mucenici”

Emisiunea ”Lumina Credinţei” la Radio Antena Satelor, vineri 5 martie 2010, orele 17:15

Tema emisiunii: Sfinţii 40 Mucenici

Realizator: Preot Titus Dumitrică

Invitat: Arhim. Mihail Stanciu

Emisiunea poate fi ascultată aici:

http://www.trilulilu.ro/PustnicuDigital/d01ea4f8c6c276

Emisiunea ”Biserică și Societate” la Radio Trinitas, 5 martie 2010

Emisiunea ”Biserică și Societate” la Radio Trinitas, vineri 5 martie 2010, orele 13:30

Tema emisiunii: Sfinţii 40 Mucenici de la Mănăstirea Antim

Realizator: Preot Titus Dumitrică

Invitat: Arhim. Mihail Stanciu

Emisiunea poate fi ascultată aici:

http://www.trilulilu.ro/PustnicuDigital/e2014f41f8733c

Geneza și evoluția Schismei de la 1054 – Prof. Teodor M. Popescu

Readucem în actualitate un studiu temeinic al eruditului profesor şi mărturisitor Teodor M. Popescu despre “Geneza şi evoluţia schismei”, pe care l-am preluat din revista patriarhală “Ortodoxia” din 1954 (anul VI, numărul 2-3, aprilie-septembrie), unde a fost publicat cu ocazia împlinirii a 900 de ani de la “ieşirea lumii din Biserică”. Îl republicăm acum, considerându-l actual şi util în contextul dezbaterii primatului papal de către Comisia Mixtă de Dialog Teologic între Vatican şi Biserica Ortodoxă; întrunirea va avea loc în septembrie 2010 la Viena.


GENEZA ŞI EVOLUŢIA SCHISMEI1

de Prof. TEODOR M. POPESCU

Semnificaţia schismei. – La 16 iulie 1954, se împlinesc 900 de ani de când unitatea creştină se socoteşte ruptă prin dezbinarea Bisericilor Constantinopolei şi Romei.

Această «schismă» este în istoria creştinismului unul din cele mai triste fapte şi din cele mai însemnate prin durata şi prin urmările lui.

Ea nu este singura dezbinare gravă în sânul Bisericii2. S-au produs de mai multe ori, înainte de 1054, neînţelegeri care au dus fie la organizarea a două comunităţi în acelaşi loc, fie la răcire şi rupere de raporturi între conducătorii celor două mari Biserici, sau chiar la organizarea de Biserici disidente. Reforma protestantă a fost mai mult violentă şi mai grea pentru Biserica occidentală, dar despărţirea de la jumătatea secolului XI este în unele privinţe cea mai mult regretată, pentru învrăjbirea şi slăbirea creştinismului de aproape o mie de ani, de când orientul şi occidentul stau bisericeşte pe poziţii deosebite, poziţii de aprinsă luptă confesională.

Continuă lectura

Emisiunea ”Literă și duh în Șcheii Brașovului” – Trinitas TV – 24 februarie 2010, orele 21:00

Chiar m-a captivat… Ca o poveste de o oră, dar ca un film istoric românesc… Părintele Vasile Oltean, directorul Muzeului Primei școli românești din Șcheii Brașovului, putea vorbi ore în șir cu aceeași căldură și erudiție despre prezența școlii și a unor scrieri în limba română în Ardeal încă din sec. XI, adică mult mai devreme decât Diploma cavalerilor ioaniți (1247) pe care ne-o flutură catolicii prin fața ochilor ca fiind primul text în limba română. Or, Omiliarul (carte de predici în manuscris) de pe la anii 1100, prezent în arhiva muzeului, dovedește existența atât a ortodoxiei, cât și a școlii care s-a născut în tinda bisericii, întărind conștiința creștin-ortodoxă a românilor transilvăneni.

Aproape toată discuția a scos în evidență importanța și continuitatea Școlii românești din Șchei, care a străbătut vitregiile istoriei și ale valurilor de prozelitism catolic ce au încercat să dărâme demnitatea ortodocșilor români din Ardeal. Să nu uităm că și Sfântul Antim Ivireanul, mitropolitul Țării Românești (1708-1716), a tipărit cărți de cult și de învățătură pe care le trimitea în Ardeal prin preoții hirotoniți tot de el pentru Șcheii Brașovului și alte localități din Ardeal exact la scurtă vreme după dezbinarea criminală a uniației de la 1701.

Părintele a evocat faptul că a găsit în arhiva Școlii din Șchei un Molitfelnic-manuscris (ortodox, binențeles) în limba română de pe la anii 1500 care conținea și Slujba pregătirii (cateheză, lepădare de eresuri, mărturisire a credinței ortodoxe) unui catolic ”care vine să se boteze” la ortodoxie. Adevărat, cine dintre catolici avea curajul, în vremea imperiului habsburgic catolic, să treacă la ortodoxie? Chiar curaj de martir! Ce preot ar fi copiat de mână slujba venirii la dreapta credință de la catolicism dacă nu ar fi folosit-o niciodată? Or, asta este dovada că, și dintre românii catolici, unii veneau la dreapta credință, sau poate reveneau după ce ei sau părinții lor fuseseră înșelați și se catolicizaseră înainte, înfruntând lipsurile și discriminările la care erau supuși ortodocșii…

Aproape de finalul excursului în tainele și istoriile cuprinse în arhiva Școlii, părintele profesor Vasile Oltean a amintit un episod din multele încercări și intimidări la care erau supuși preoții ortodocși din Ardeal după ce catolicii și-au împânzit influența (înșelarea) asupra creștinilor români. Un preot ortodox, pârât la cardinalul catolic care era și nobil, deci avea drept de judecată asupra cetățenilor din zona stăpânirii lui, nu a cedat presiunilor și a mărturisit ortodoxia până la capăt:

– Bine, mă, voi pe drac îl pomeniți la biserică, dar pe papa nu? – îl întrebă cardinalul pe preot.

– Da, pe drac îl pomenim ca drac, dar pe papa niciodată ca papă. – răspunse preotul ortodox.

Cu acest tonus s-a terminat emisiunea, și cred că numai bucuria întâlnirii cu trecutul mărturisitor al românilor ortodocși din Șchei mi-a mișcat degetele ca să însemneze pe laptopiseț această scurtă și neîncheiată recenzie. Dar poate o voi încheia când voi atinge la fața locului înscrisurile vechi românești…